MESK URBAANI UNELMA

Miten kertoa evankeliumi Euroopalle?

E4-kongressin nettitoimitus

Euroopan haaste –otsikolla nimettyyn valinnaispajaan oli kerääntynyt kuutisenkymmentä asiasta kiinnostunutta kuulijaa. Saksassa perheineen asuva Agape Europe –järjestön toiminnanjohtaja Markku Happonen selvitti parin tunnin ajan Euroopan tämän hetkistä uskonnollista tilaa.Euroopassa eletään uskonnollisuuden uuden tulemisen aikaa. Postmodernismin vaikutus on kääntänyt painopistettä materialismista pois. Uskonnot ovat näkyvästi esillä ja tulevat median kautta suoraan olohuoneisiimme. Sen seurauksena Euroopassa vallitsee oikea uskontojen ”supermarket”: ihminen voi valita oman jumalansa ja vaihtaa uskonsa milloin ja mihin tahansa.

Happosen mukaan useat eurooppalaiset kokevat Jumalan etäisenä ja pelottavana. Jumalan olemassaoloa ei siis kielletä, mutta Häntä pidetään yhdentekevänä. Jumala koetaan myös heikkona ja voimattomana. Ihmetellään, miksei Hän puutu maailman kärsimyksiin. Jumala liitetään lähinnä vanhentuneisiin traditioihin ja rituaaleihin, laitostuneeseen uskontoon sekä kirkon moraalisiin ja eettisiin virheisiin.

Puhutaan, että Euroopasta tulee jälkikristillinen. Eurooppa alkaa monin tavoin muistuttaa ensimmäistä vuosisataa, jolloin usko Jeesukseen oli ”uusi oppi”. Enää ei voida puhua pelkästään vieraantumisesta, sillä ”kristinuskottomuus” on monin verroin tosiasia. Samoin laajat väestöosat ovat muiden uskontojen harjoittajia.

Tulevaisuuden haasteet

Euroopassa vallitseva uskonnollinen tilanne kirvoitti yleisössä keskustelua Suomen tilanteesta. Jonkun mielestä Suomessa ei olla kovin kaukana Keski-Euroopassa vaikuttavasta ajattelutavasta. Tuntuu siltä, että sekä seurakunnat ja järjestöt että yksilökristityt ovat varovaisia ja ehkä jonkin verran arkojakin evankelioimisen suhteen.

- Evankeliointi perustuu pitkäntähtäimen työhön ja yhteisöllisyyteen. Kukaan ei välitä, kuinka paljon tiedät ennen kuin tietää, kuinka paljon välität. Luottamuksen rakentaminen on ensiarvoisen tärkeää, yleisöstä kommentoitiin.

Loppuajan mietimme, miten me voisimme vastata evankelioimisen haasteisiin. Meidän on hyvä kysyä itseltämme, ovatko toimintatapamme ajankohtaisia ja välitämmekö sellaista kristillisyyttä, mikä koetaan elävänä ja houkuttelevana. Menemmekö sinne, missä ihmiset ovat ja puhummeko tavalla, jonka he ymmärtävät.

Evankeliumi on riisuttava järjestäytyneen uskonnon ”paketista”. Sanoman ydin tulee ilmaista selkeästi ja yksinkertaisesti. Meidän ei tarvitse hävetä evankeliumia vaan voimme olla rohkeita ja vahvoja. Ihmiset etsivät elämäänsä iloa, rakkautta ja lämpöä. Jeesus tarjoaa kaikki ne asiat. Tarvitsemme työmuotoja, joissa ilmenee Jumalan voima ja aito, innostava yhteys.

- Ihmisten sydämessä on paikka Jumalalle, sillä meidät on luotu Hänen yhteyteensä. Kohdataan ihmiset rohkeasti heidän elämäntilanteessaan ja säteillään Jumalan rakkautta. Julistetaan Jumalaa, joka ilmaisee itsensä Jeesuksessa, Markku Happonen haastaa.