MESK URBAANI UNELMA

Kuinka moni Suomessa uskoo Jeesukseen?

Kolme eri tutkimusta on selvittänyt suomalaisten uskoa Jeesukseen ja päätynyt eri lukuihin.


Jeesus henkilökohtainen Vapahtaja: 56 %

Kimmo Kääriäinen, Gallup Ecclesiastica -tutkimus (2003)

 

Suomen Gallupin Kirkon tutkimuskeskuksen toimeksiannosta tekemän Gallup Ecclesiastica -tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista (56 %) pitää Jeesusta ”omana henkilökohtaisena Vapahtajanaan”.

Kääriäinen listasi tutkimuksessa esiin nousseita maallistumisen merkkejä: luterilaisen kirkon jäsenmäärä vähenee; uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien määrä lisääntyy; julkinen uskonnollisuuden harjoittaminen vähenee; vain 14 prosenttia suomalaisista käy kerran kuussa kirkossa. Myös sitoutuminen kirkon oppiin vähenee. Uskonnollisuudella on nykyisin vähäinen vaikutus yleiseen moraaliin. Toisaalta on myös näkyvissä uskonnollisuuden säilymistä ja vahvistumista.

Lisää aiheesta: , uutiset 26.11.2003 ja 23.1.2004.

Onko Jeesus sovittanut syntisi: 35 %
Ilkka Halava
, MDC RISC International Oy (2004)

Ilkka Halavan Risc Monitorin tutkimuksen mukaan suomalaisista 35 prosenttia vastasi myöntävästi, kun heiltä kysyttiin: ”Onko Jeesus sovittanut sinun syntisi?” Kieltävästi vastasi 14 prosenttia. Seitsemän prosenttia vastasi, ettei heillä ole siihen tarvetta. Loput 44 prosenttia olivat epävarmoja tai eivät ymmärtäneet kysymystä. Saman tutkimuksen mukaan Raamattua lukee päivittäin kolme prosenttia suomalaisista.

Oletko uudestisyntynyt: 8 %
Heikki Lassila, Seurakunnan kasvu ry. (2002)

Seurakunnan kasvu ry:n Suomen Gallupilla teettämän tutkimuksen mukaan 8 % vastasi myöntävästi kysymykseen: ”Oletko uudestisyntynyt kristitty, jolla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen?” Kysymyksen muotoilu on suoraan Johanneksen evankeliumin 3. luvusta, Lassila kirjoittaa ja selventää: ”Jotkin kirkot ja herätysliikkeet liittävät uudestisyntymisen kasteeseen. Näiden jäsenten pitäisi vastata kysymykseen erityisen myönteisesti. Jos uudestisyntyminen on kuitenkin vieras termi, kysymystä helpottamaan lisättiin määre henkilökohtainen suhde Jeesukseen.”