MESK URBAANI UNELMA

Trendien tunnistaminen auttaa ymmärtämään ihmistä

Jaana Haapala, suunnittelujohtaja

Turvattomuus, ajanpuute, auktoriteettien romahtaminen ja yksilöllisyys ovat trendejä, joiden sisäistäminen auttaa ymmärtämään aikamme ihmisiä.Riskiyhteiskunta aiheuttaa turvattomuutta

Riskejä aiheuttavat sotien ja väkivallan uhka, terrorismi, sairaudet, rikollisuuden lisääntyminen, yllätykselliset muutokset, ennalta-arvaamattomat tapahtumat jne. Riskiyhteiskunnassa heikot, sairaat ja vanhukset jäävät jalkoihin, koska he eivät pysy muutosten ja kustannustehokkaan ajattelutavan ja maailman kyydissä.

Tietoyhteiskunta tuo uudenlaisen isojaon

Isojako ei perustu vain koulutuksen aiheuttamaan eriarvoisuuteen vaan myös siihen, miten ihminen suhtautuu tietotekniikkaan ja miten valmis hän on käyttämään sitä. Osaa yhteiskuntamme palveluista ollaan ohjaamassa verkkoihin, eikä kaikilla ihmisillä ole kykyä tai valmiuksia seurata perässä. Viisautta on nyt miettiä, kuinka voimme auttaa ja tukea tätä uudenlaisen syrjäytymisuhan alla elävää kansanosaa.

Ajanpuute

Länsimaisen yhteiskunnan niukin resurssi on aika. Ajallemme tyypilliset ilmiö — turvattomuus, tietotulva, tietotekniikka, päätöksenteon nopeus ja kiire — ovat synnyttämässä uuden trendin, “ajasta vaarin ottamisen”.

Auktoriteettien romahtaminen

Auktoriteettien asema on murtunut. Ne on riisuttu tai ne ovat itse romahtaneet epäluotettavuudetensa tähden. Ihmisillä on kuitenkin tarve uskoa johonkin pysyvään ja luotettavaan, mutta kykyä siihen ei ole. On ”nähty liikaa”. Tästä seuraa juurettomuus: kuka on turvallinen ja luotettava auktoriteetti? Jumala on auktoriteetti, joka pysyy. Paradoksaalista kyllä, hänen auktoriteettinsa alla ihminen pääsee vapaaksi.

Yksilöllisyys

Siirrytään meistä minä-ajatteluun: mistä minä pidän, miten minä haluaisin elämäni elää. Vallalla on uskomus, että elämä on oman itsen varassa, on pakko kehittyä ja kannattaa kehittyä, jotta pysyy mukana ja voi turvata tulevaisuutensa. Tähän liittyy yksilöllistymiskehitys: minä olen yksilö ja haluan toteuttaa yksilöllistä minuutta, tehdä yksilöllisiä valintoja ja nauttia elämästä. Nykyaika haastaa olemaan mielenkiintoinen ja ajan hermossa kiinni. Yksilöt eivät sitoudu enää samalla tavalla kuin aiemmin, mistä seuraa mm. että vanhakantainen jäsenhankinta ei enää toimi.

Yksilöllisyys on myös Jumalan trendi! Jumala on luonut jokaisen yksilöksi ja ainutlaatuiseksi. Hän arvostaa ja rakastaa jokaista henkilökohtaisesti. Hän on antanut jokaiselle oman tehtävän ja paikan mahdollisuuden sekä johdatuksen. Hän tahtoo solmia suhteen jokaisen kanssa yksilönä. Ihmisellä on pohjimmiltaan tarve tulla rakastetuksi sellaisena kun on, ehdottomalla rakkaudella, yksilönä. Uskonto on pilattu yhtenäistämiskulttuurilla. Jumala ei ole kloonaaja.

Maailmankatsomusten sulautuminen, globalisaatio

Yksilöllistyvä ihminen haluaa muokata oman totuutensa ja uskomuksensa itse. Hän ottaa idän uskonnoista jotain, yhdistää siihen Isä Jumalan, liittää palasen luonnon kansojen uskonnoista ja rakentaa sellaisen uskon ja jumalan kun itse haluaa. Suuntana on henkistymisen nousu sekä tarve juurtua johonkin pysyvämpään ja löytää merkitys olemiselle. Yksilöllisyys ja varsinkin vaikeus uskoa auktoriteetteihin vaikeuttavat henkistymistä etsivän ihmisen tietä Raamatun Jumalan luokse. Niiden synnyttämät esteet on siis tunnistettava tämän ajan uskomuksiksi, ilmiöiksi, vaikkeivät ne sinällään ole totuuksia. Jeesus kuitenkin sanoo selkeästi: “Minä olen tie, totuus ja elämä.” (Joh. 14:6)

Tunteiden merkityksen nousu

Tunteet vaikuttavat yhä enemmän päätöksentekoon. Hengellisyys koskettaa myös tunne-elämän alueita, vaikka usko ei perustukaan tunteisiin. Uskon järkiperäistäminen ja tunteiden vähätteleminen on tuonut vastareaktion: tunteiden ja elämysten ylikorostuneen merkityksen. Jumala loi myös tunteet. Hän tarkoitti, että ne rikastuttaisivat ja osaltaan ohjaisivat ihmisen elämää. Jumalassa asiat ovat tasapainossa — kieltämättä järkeä, laiminlyömättä tunteita.