MESK URBAANI UNELMA

Evankelioimistyön tiedotus ja mainonta

E4-kongressin päätoimikunnan puheenjohtajaa Hannu Nymania haastattelee Kristiina Kunnas.

Jussi Mursula, Helsingin kaupunkilähetys

Evankelioimistyön tiedotus ja mainonta on jatkuvaa suhdetoimintaa -- ylöspäin ja toimituksiin. Artikkelin sisältöä voi soveltaa pieniin tai suuriin evankelioimistapahtumiin.


 

Tiedotus toimii

 • Parhaiten henkilökohtaisten suhteiden kautta.
 • Suhde on aina kahdensuuntaista vuorovaikutusta.
 • Parasta velkaa on kiitollisuudenvelka.

Tiedotuksen tehtävä

 • Luoda positiivista ilmapiiriä
 • Tehdä Jeesuksesta julkinen puheenaihe
 • Kutsua evankelioimistapahtumaan
 • Viedä sanomaa niille, jotka eivät tapahtumaan tule

Tiedotus valmistelun valmistelijana

 • Auttaa löytämään tekijöitä/toteuttajia tapahtumalle
 • Antaa tietoa seurakunnille tapahtumasta, jotta ne osaisivat hyödyntää sen
 • Antaa kristityille näkyä evankelioimistapahtumasta

Apuna aktiivisille

 • Auttaa ja rohkaisee kristittyjä kertomaan uskostaan
 • Auttaa avaamaan keskustelua Kristuksesta ja kristillisyydestä
 • Auttaa kutsumaan ihmisiä evankelioimiskokouksiin

Tiedotuksen linjat

 • Journalistinen julkisuus
 • Mainosjulkisuus
 • Nettijulkisuus

Journalistinen julkisuus

 • Tuo Kristuksen julkiseksi puheenaiheeksi
 • Murtaa rajaa seurakunnan ja maailman väliltä 
 • Lehdistöpalvelu alkaa jo vuottakin ennen evankelioimistapahtumaa
 • Täytyy synkronisoida mainoskampanjan kanssa

Mainosjulkisuus

 • Maksettua julkisuutta: laaja kampanja julistein, radio-, TV- ja lehtimainonta, ulkomainokset, radio jne.
 • Luo ilmapiiriä ja tietoisuutta näkyvästi, julkisesti
 • Alkaa viimeistään viikkoa ennen mahd. puhelin- / yhteydenottokampanjaa (ulkomainospaikat on varattava useilla paikkakunnilla jo vuotta aikaisemmin)

Tiedotustyöryhmä

 • Tiedotusryhmä on kaiken avain
 • Toimii tiedotuksen suunnittelijana
 • Toteuttaja sopivin osin
 • Avainhenkilö hyvä puheenjohtaja

Tiedotusryhmän kokoonpano

 • Puheenjohtaja kutsuu työryhmän jäsenet
 • Toimittajia, mainonnan ammattilaisia, sanomalehtien, aikakauslehtien, radion ja television toimittajia, mainosgraafikoita etc.
 • Täysi- tai osa-aikainen tiedotussihteeri on hyvä apu käytännön tiedotustyössä.
 • Ryhmä, joka tekee työn!
 • Joskus saattaa olla käytännöllistä organisoida tiedotus- ja mainostyöryhmän erikseen

Postituslistat

Työryhmän ensimmäinen tehtävä on aloittaa postituslistojen/email-listojen kerääminen lehdistötiedotteiden lähettämistä ja lehdistötilaisuuksien kutsuja varten:

 • kaikki lehdet (kristilliset ja sekulaarit) 
 • aikakauslehdet (kristilliset ja sekulaarit)
 • radiot (yleiset ja paikalliset)
 • TVt (yleiset ja paikalliset)
 • uutistoimistot

Henkilökohtaista yhteydenpitoa

 • Jokaisessa tiedotusvälineessä eri alojen toimitukset on syytä informoida erikseen
 • Niin paljon kuin mahdollista toimittajat listalle nimellä
 • Tavattava henkilökohtaisesti ainakin toimitusten päälliköt

Tiedotuksen vaiheet

 • Tiedotus ennen tapahtumaa:

ensimmäinen vaihe

toinen vaihe

 • Tiedotus tapahtuman aikana

Volyymi ja kohderyhmä

 • Vaihe ei tarkoita eroa tiedotuksen sisällössä
 • Kyse on ennen kaikkea volyymin erosta
 • Painotuseroista eri kohderyhmien välillä

Ensimmäinen vaihe ja pääkohderyhmä

 • Seurakuntien johto, kirkkoherrat, pastorit jne.
 • Aktiiviset seurakuntalaiset
 • Tavoitteena ensisijaisesti rekrytointi

Tiedotuksen kanavat

 • Tapahtuman omat internetsivut
 • Lehdistötiedotteet
 • Tapahtumalehti tai -sivut esim. seurakunnan lehdessä

Internetsivut

 • Internetsivujen rakentaminen aloitetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
 • Nykytiedotuksessa internetsivut korvaavat usein seurakuntiin työntekijöille ja luottamusmiehille suunnatut kiertokirjeet.
 • Tarjovat ajankohtaista tietoa ja taustaa, joka on tietopankkina koko ajan kaikkien ulottuvilla.
 • Tapahtumalehti voi olla myös nettilehti 

Tapahtumalehti

 • Aktiiviseurakuntalaisille >>suurelle yleisölle
 • Voi olla esim. tabloid-kokoinen lehti tai vaikkapa seurakuntalehden teemanumero tai liite
 • Jakaa käytännön tietoa evankelioimistapahtumasta

Lehden sisältö 

 • Näky selkeästi esiin
 • Puhujat / evankelistat ja heidän sanomansa
 • Muusikoiden / laulajien / muiden esiintyjien esittelyt ja/tai haastattelut
 • Raportteja aikaisemmista tapahtumista
 • Tunnettujen kristittyjen testimoniaaleja
 • Tapahtumapaketin esittely: halli / stadion tai muu keskus, ohjelma, ajo-  / tulo-ohjeet, kuljetus, ryhmäinfo, hinnat etc.
 • Paikallisten seurakuntien yhteystiedot
 • Tietoa varainhankinnasta
 • Voidaan toteuttaa myös nettilehtenä.

Muita kanavia

 • Lehdet (paikalliset/ alueelliset / valtakunnalliset) informoitava!
 • Radio and TV pitäisi informoida viimeistään puolta vuotta aikaisemmin hitaamman ohjelmaprosessin takia.
 • Kaikki eri alojen toimitukset erikseen ja niin usein kuin mahdollista henkilökohtaisesti.

Lehdistötiedotteet

Tiedotteita pitäisi lähettää (vähintään):

 • kun virallinen päätös tapahtumasta  on tehty
 •  koulutusten alkaessa
 •  yhteydenottokampanjan alkaessa

Ohjenuora

 • Lehdistö pitää informoida aina silloin ja vain silloin, kun on jotakin kerrottavaa
 • Perusfaktat toistettava yhä uudelleen: kuka, mitä, missä, milloin, miten, miksi
 • Tärkeimmät mediat henkilökohtaisesti
 • Tiedotuksen tulisi ottaa aina aloite käsiinsä: Emme vain me tarvitse lehdistöä ja tiedotusvälineitä, vaan myös tiedotusvälineet tarvitsevat meitä. Media tarvitsee uutisensa!

Paikallinen tiedotusverkosto

 • Rekrytointi (esim. seurakunta / kaupunki / kaupunginosa)
 • Koulutus
 • Materiaaliapu

Tiedotustilaisuudet

 • Tiedotustilaisuuksia tarvitaan
 • Niiden kanssa kannattaa olla säästeliäs
 • Tarvitaan ensimmäisessä vaiheessa varsinkin isoissa ja useamman järjestäjän laajapohjaisemmassa tapahtumassa

Toinen vaihe ja pääkohderyhmä

 • Kohderyhmä: alueen kaikki asukkaat
 • Huippu: viimeinen kuukausi ennen tapahtumaa
 • Kanavat: koko sekulaari lehdistö (sanomalehdet, aikakauslehdet, radio, TV, uutistoimistot, internet)
 • Kaikki voimat peliin!

Lehdistöpalvelun järjestäminen

 

Lehdistötoimiston suunnittelu ja organisointi tapahtuman ajaksi on aloitettava hyvissä ajoin:

 • lehdistöpalvelusuunnitelma
 • henkilöstön rekrytointi
 • toimisto/työvälinevaraukset (tietokoneet, nettilinjat, puhelimet, kopiokoneet etc.)
 • Lehdistökonferenssin kutsulistan kokoaminen ja tsekkaus

Tiedotustilaisuuden kutsut

 • Tiedotustilaisuuden kutsut lähetettävä viimeistään viimeisen ennakkotiedotteen mukana
 • Tilaisuus varmistettava STT:n päivälistalle

Tiedotustilaisuus

 • Keskeinen, kohtuuhintainen paikka
 • Paras aika n. klo 13
 • Ohjelma: tapahtuman pääsihteerin, seurakunnan ja järjestäjien edustajan  puheenvuorot / lausunnot
 • Aikaa myös toimittajien kysymyksille
 • Tarjoilu: kahvi/tee, pulla ja mahdollisesti suolainen purtava. Ei liioittelua eikä prameilua!

Lehdistömateriaali (Press Kit)

 • Puhujien ja esiintyjien esittelyt
 • Tapahtumafaktat
 • Tapahtuman talous

Lehdistötoimisto

 • Lehdistötoimisto on organisoitava maanlaajuista tiedotusta varten.
 • Avoinna koko tapahtuman  ajan
 • Henkilökunta = ammattitoimittajia, jos mahdollista, mission aikana täystoimisesti (tarvittavilla kielillä)

Lehdistötoimisto tuottaa

 • Tuottaa tiedotusmateriaalia suoraan medialle ja internettiin - yhteenvetoja / tiedotteita - haastatteluja - puherefraatteja / litterointeja - kuvapalvelu (musta-valkokuvaa / postikorttikokoa)
 • Auttaa ja palvelee, järjestää haastatteluja tapaamisia
 • Tiedotteet/raportit joka ilta uutistoimistoille ja lehdille loppuraportti (myös talousraportti)

Tapahtuman dokumentointi

 • Artikkelit / uutiset
 • Kuvat
 • Videot/ääninauhat
 • Osaottajien todistukset (human interest)

Evankelioimistapahtuman markkinointi

 • Mainosjulkisuus, maksettua julkisuutta
 • Luo tapahtuman tunnun:

    Ulkomainokset

    Julisteet

    Ilmoitukset

    Internetsivut

 

Brändi

 • Missiosta tuli brändi 1980-90 -lukujen vaihteessa, Billy Graham läpäisi
 • Kalevi Lehtinen ja monet muut evankelistat vauhdittivat virtaa

Markkinoinnin raamit

 • Kallista
 • Minimi:

Logo

Juliste

Hyvä nettigrafiikka

Näyttävät ilmoituspohjat

Ohjelmalehtiset (lauluvihkot)

 

Tekijät

 • Mainonta ja graafinen suunnittelu on erityisosaamista
 • Mukaan rekrytoitava alan ammattilaisia
 • Isoissa tapahtumissa kannattaa harkita laadusta maksamista mainostoimistolle

Ilmoitukset

 • Ulkomainostilat varattava hyvissä ajoin / jopa vuotta ennen tapahtumaa
 • Samassa yhteydessä kannattaa aloitta sponsorointikeskustelut lehtien ja mainosfirmojen kanssa
 • Siksi tapahtumasarjat ovat mielekkäitä
 • Laajoissa yhteistapahtumissa kustannukset jakaantuvat

Aikataulutus

 • Synkronoitava muun tiedotuksen kanssa
 • Nettigrafiikka ja sivut rakennettava niin aikaisin kuin mahdollista
 • Ilmoittelu lehdissä ja muussa mediassa aloitetaan mielellään puoli vuotta ennen tapahtumaa, jotta tapahtuma tiedostetaan
 • Kuitenkin huippu viimeisen kuukauden ja viimeisen kahden viikon aikana