MESK URBAANI UNELMA

Painopistealueita 2000-luvun ihmisten evankelioimisessa

E4-kongressin Evankelioimistyö paikallisseurakunnassa -strategiapajassa kootut painopistealueet evankelioimistyössä.


1. Kohtaaminen

 • Tarpeiden kohtaaminen, auttaminen konkreettisesti
 • Hyväksyminen ja rakastaminen, rinnalle asettuminen
 • Kosketuspinta ihmisten elämään: yhteiset harrastukset, ystävyyssuhteet jne.
 • Ihmisten elämäntilanteen ja uskomusten tunteminen
 • Ajan antaminen, kuunteleminen ja kunnioittaminen, ei manipulointia tai hengellistä väkivaltaa

2. Aitous ja uskon todeksi eläminen

 • Julistajan aitous ja rehellisyys murtaa uskonnollisuuden muurit
 • Tilaisuuksien aitous
 • Elämä ja sanoma tasapainossa
 • Raamatun arvot johtamaan elämää
 • Rohkeasti Jeesuksen seuraajana oleminen ja asioista puhuminen nykykielellä niiden oikeilla nimillä
 • Armon todeksi eläminen ihmissuhteissa

 3. Viestinnän kehittäminen

 • Ajanmukainen viestintä, riittävä, motivoiva tiedottaminen tilaisuuksista
 • Ymmärrettävä kieli ja selkeä sanoma
 • Selitetään myös perusasiat eikä oleteta, että ne tiedetään
 • Kristillinen media, Internet, radio, TV
 • Tiedotusvälineet kristittyjen käyttöön

4. Rukous sekä Jumalan voiman ja ohjauksen varassa toimiminen

5. Kristittyjen yhteys ja yhteinen todistus

6. Seurakuntien keskittyminen perusasioihin

 • Kirkolliset toimitukset ym. luontevat elämän taitekohdat käytettävä seurakunnissa entistä paremmin
 • Evankeliointi seurakunnan keskukseen, sydämen asiaksi
 • Yksinkertainen ristin evankeliumi
 • Ulos perinnäissäännöistä ja rakennuksista kohtaamaan ihmisiä

7. Lasten, nuorten ja perheiden tavoittaminen ja tukeminen

 • Miesten tavoittamisen kautta koko perheet voivat tulla uskoon
 • Kotikontaktit
 • Painopiste nuoriin

8. Yhteisöllisyys

 • Perheenomainen seurakuntayhteys
 • Lasten kokonaisvaltainen huomioon ottaminen
 • Jumalan rakkauden ja läsnäolon näkyminen ja kokeminen yhteisöllisesti

9. Erilaisuuden huomioon ottaminen

 • Tilaa erilaisille tavoille evankelioida
 • Kohderyhmäajattelu: eri-ikäiset, eri kulttuurien edustajat jne.