MESK URBAANI UNELMA

Kotkassa etsittiin vapautta evankelioimiseen

Joyful Noice -ryhmä esiintyi Karhuvuoren urheilutalolla järjestetyssä Hyvien uutisten illassa, jonka järjestäjinä oli Kotkan eri seurakunnat.
19.3.04 -- Vapautta evankeliumin välittämiseen etsittiin maaliskuun puolivälissä Kotkassa, kun Kalevi Lehtinen vieraili Kymenlaaksossa. Alueen seurakunnat järjestivät yhdessä tammikuussa pidetyn E4-evankelioimiskongressin ensimmäisen jatkotapahtuman K4:n, johon sisältyi sekä evankelioimistilaisuuksia että -koulutusta.


Aittakorven seurakuntatalolla n. 200 osallistujan opettajina toimivat sekä paikkakunnan eri seurakuntien omat kouluttajat että vierailijoina mm. E4:n Kalevi ja Leena Lehtinen, Riku Rinne ja Arto Valkeapää.

Helluntaiseurakunnan pastori Veikko Kolehmainen pyrki opetuksessaan purkamaan kristittyjen sisäisiä esteitä välittää evankeliumia. Ihmisillä on erilaisia vastaanottavaisuuden aikoja, jotka yleensä liittyvät kokonaiselämäntilanteeseen, hän selitti. Tällaiset ajat ovat joskus lyhyitä, mutta niitä on elämän aikana yleensä useita.

- Älä ”tuputa” silloin, kun ystäväsi ei ole etsikkoajassa. Ole vain ystävä. Kristuksen todistajan tilanneviisaus on arvokasta.

Kolehmaisen mukaan suurinta osaa kristityistä ei ole tarkoitettu kertomaan Jeesuksesta tuntemattomille vaan elämään uskoaan todeksi omassa lähipiirissään. Kalevi Lehtinen rohkaisi olemaan herkkänä Pyhälle Hengelle ja rohkea silloin, kun on aika kertoa ystävälle evankeliumi.

Lehtisen mielestä evankelioimistyötä ei saa jättää pelkille evankelistoille, jos halutaan, että kaikki suomalaiset saisivat mahdollisuuden ymmärtää Raamatun ydinsanoman. Evankeliumin välittämisen on muututtava harvojen ammattilaisten yksinoikeudesta ruohonjuuritason etuoikeudeksi. Muutos on mahdollinen, jos seurakuntalaisille annetaan opetusta ja rohkaisua.

K4-koordinaattori Merja Ruokosen johdolla etsittiin kullekin luontevia tyylejä välittää evankeliumi. Testin avulla selvisi, onko itselle luonteenomaista haastava, älyllinen ja pohdiskeleva tai palveleva tyyli vai etenevätkö asiat paremmin omien kokemusten jakamisen ja ihmissuhteiden kautta. Osallistujat kokivat testin silmiä avaavana ja vapauttavana.

Kristityt järjestivät yhdessä historiallisia tilaisuuksia

Kymenlaakson tapahtumaan liittyi viisi evankelioimistilaisuutta, neljä Kotkassa ja yksi Haminassa. Kotkassa järjestettiin ensimmäistä kertaa kristittyjen yhteinen nuorten tilaisuus. Kaupungin nuorisotalolla järjestetyn tilanteen organisoivat Kotkan luterilaisen, helluntai- ja vapaaseurakunnan nuorisotyöstä vastaavat.

- Mun suru on, että nuoruuden into ja rohkeus jäävät käyttämättä. Uskon, että jos koko porukka syttyy jollekin, aktivoituminen tapahtuu helpommin, kertoi vapaaseurakunnan nuorisopastori Antti Hietamäki, joka myhäili onnistuneen, 120 nuorta koonneen illan jälkeen.

Haminan Johanneksen kirkossakin tehtiin historiaa: ensimmäisen kerran kaikki kaupungin seurakunnat tekivät yhteistyötä. Hamina-Vehkalahden kirkkoherra Jari Pennanen totesi, että yhteistyö yli seurakuntarajojen tuntui hyvältä. Yhteistyötä on ollut aiemmin pienimuotoisemmin muun muassa Sanan ja rukouksen illoissa, mutta tämä oli ensimmäinen suuri yhteinen tapahtuma.

K4:n pääkoordinaattori, Langinkosken seurakunnan pastori Pentti Holi oli tyytyväinen tapahtuman kokonaisuuteen, jonka eri päivistä olivat vastuussa Kotkan seurakuntayhtymä, Kotkan seudun seurakuntien neuvottelukunta ja Haminan kaikki seurakunnat.

Suomen Evankelioimiskongressin jatkoprosessina vastaavanlaisia tapahtumia on odotettavissa eri puolilla maata. 

Lisätietoja:

Maarit Eronen, E4 tiedottaja, , 050-447 0860

Arto Valkeapää, E4 pääsihteeri, , 0400-641 894

www.evankelioi.net