MESK URBAANI UNELMA

Kaikki joukolla mukaan rukoilemaan!

Antero
11.3.2005 -- Suomen Evankelioimis- eli E4-kongressista tammikuussa 2004 liikkeelle lähtenyt evankelioimisprosessi jatkuu ympäri maata. Prosessin tueksi on perustettu E4-rukousverkosto, jota ylläpitää E4-rukoustyöryhmä puheenjohtajanaan Antero ”Mooses” Laukkanen. Verkostoon voi tulla mukaan kuka tahansa.


Rukouksen keskeinen rooli on nähty E4:ssä koko ajan. Rukoustyöryhmä aloitti kokoontumisensa noin puolitoista vuotta ennen E4-kongressia, ja kongressin puolesta rukoiltiin koko tapahtuman ajan paikan päällä siihen varatussa rukoushuoneessa.

E4-rukoustyöryhmän vetäjä Majakka-seurakunnan pastori, eduskunta-avustajanakin toiminut Antero ”Mooses” Laukkanen on ollut käynnistämässä rukoustyötä Suomessa ja mm. eri maiden parlamenteissa. Hän uskoo esirukouksen voimaan ja näkee koko E4-prosessin vastauksena ihmisten rukouksiin.
– Koko E4-kongressi ja erityisesti siellä vallinnut hieno ilmapiiri sekä seurakuntarajat ylittänyt yhteys ihmisten välillä olivat mielestäni aivan selvä rukousvastaus. Mutta yhtä hienoa on ollut nähdä, että kongressi oli vain alkupiste prosessille, joka jatkuu voimistuen.
– Aluetyö on käynnistynyt eri puolilla Suomea. Jatkotapahtumia on ollut jo parikymmentä, ja esimerkiksi tammikuussa Helsingissä järjestetty nuorten valmennustilanne onnistui mahtavasti. Lisäksi prosessin tueksi ja työkalupakeiksi on saatu E4-kirja Yhdessä evankeliumi eteenpäin ja nettisivusto www.evankelioi.net, joissa on käytännön ohjausta myös evankelioimistyön puolesta rukoilemiseen.

Laukkasen mukaan jatkossakin on hyvä pitää mielessä, että evankelioimisen onnistumisen tärkeimpiä edellytyksiä on taustalla tehtävä rukoustyö.
– Rukous on ehdottomasti yksi avaintehtävistä – evankelioimista ei pitäisi edes tehdä ilman rukousta. Jos haluamme onnistua hengellisessä työssä, meidän on kysyttävä neuvoa ja pyydettävä apua Jumalalta. Mutta onneksi evankelioimisen puolesta rukoiltaessa ei tarvitse miettiä, kiinnostaako asia Jumalaa, Laukkanen toteaa iloisesti naurahtaen.

Evankelioimistyöstä puhuttaessa Laukkanen nostaa rukouksen rinnalle kristittyjen yhteyden merkityksen. E4-prosessi on nimenomaan Suomen kristittyjen yhteinen asia. Se kuvastuu myös rukoustyöryhmässä, jossa on edustajia eri taustoista.

– Nämä kaksi, rukous ja yhteys, kulkevat tässä asiassa käsi kädessä, ja yhteinen rukous edesauttaa myös yhteyden syntymistä ja vahvistumista.

Hengellinen prosenttiliike liikkeelle

E4-työssä on ymmärretty, että prosessin edetessä myös rukoustuen määrä kasvaa. Kongressin rukousta käsitelleessä työpajassa syntyikin ajatus koko Suomen kattavasta rukousverkostosta.

Verkoston rakentaminen on vasta alkumetreillään. Tällä hetkellä mukana on noin 200 jäsentä, joiden kautta tietoa välittyy mm. rukouspiireihin eri puolilla Suomea. ”Jäsenhankintaa” ollaan parhaillaan käynnistämässä, ja tavoitteena on saada mukaan kaikkiaan 50 000 rukoilijaa.
– Ajatus 50 000 rukoilijasta syntyi kongressin aikana rukoustyöpajassa. Luku pohjautuu siihen ajatukseen, että pyritään saamaan mukaan prosentti väestöstä – ikään kuin hengellinen prosenttiliike. Yksittäiset ihmiset ovat tässä ratkaisevassa roolissa. Jokainen kristitty voisi olla yhden hengen ”rukousliike” missä tahansa hän liikkuukin, Laukkanen selventää.
– Haastamme ihmisiä rukoilemaan E4-prosessin, evankelioimistapahtumien ja ylipäänsä sen puolesta, että evankeliumi etenee Suomessa.

Antero Laukkanen on omassa elämässään nähnyt esirukouksen merkityksen niin monessa asiassa, että hänen on helppo kutsua ihmisiä mukaan rukousverkostoon.
– Minun tehtäväni rukouskoordinaattorina on innostaa ihmisiä lähtemään mukaan verkostoon ja näkemään, mitä rukous voi saada aikaan. Kannattaa huomata, että kristikunnan herätyshistoriasta ei löydy aikaa, jossa Jumala olisi herättänyt ihmiset rukoilemaan, eikä sitten olisi vastannut heidän rukouksiinsa herätyksen ajalla.

Ennakkoluuloille kyytiä

Laukkanen pelkää, että monilla kristityillä on turhia ennakkoluuloja esirukousta kohtaan.

– Monet ajattelevat, että tämä on jotain ”eksperttien hommaa”. Omien asioiden puolesta saatetaan rukoilla ja seurakunnan tilaisuuksissa osallistutaan yhteiseen rukoukseen. Sen sijaan esirukouksen kohdalla tuntuu olevan jokin kynnys.

Hän uumoilee, että taustalla on ajatus, että ihmisellä pitää olla esirukoustyötä varten jonkinlaisia erityislahjoja. Laukkanen kuitenkin painottaa, ettei näin opeteta Raamatussa.
– Kaikki rukous on puhetta Jumalalle niistä asioista, jotka rukoilija kokee tärkeäksi. Kuten jo Isä meidän -rukous kertoo, rukous on lapsen puhetta Isälleen. Rukous on jokaisen kristityn etuoikeus, ei mikään taakka. Jos näkisimme asian näin, monet esteet poistuisivat.

Moni ihminen miettii, onko heidän rukouksillaan merkitystä. He ehkä ajattelevat, ettei heillä ole tarpeeksi suurta uskoa, että sillä olisi vaikutusta. Monelle myös oma syntisyys on este esirukoilijaksi ryhtymiselle. Laukkanen korostaa, että näidenkin kysymysten edessä katse on suunnattava Kristukseen.
– Meidän pitää aina muistaa, että Jeesuksen työ ristillä on avannut tien Jumalan eteen. Sitä tietä voi aina kulkea, sillä Jumala on poistanut esteet. Tavallinen kristitty riittää rukouksen työhön, ja meitä kaikkia tarvitaan.

Rukoilemalla ihminen pääsee osaksi sitä työtä, jota Jumala Pyhän Henkensä kautta tekee maailmassa.
– Rukouksessa olemme tekemisissä näkymättömän maailman kanssa. Joku onkin sanonut, että jos näkisimme, mitä tapahtuu, kun rukoilemme, niin rukoilisimme koko ajan.
– Tämä on mysteeri, mutta syystä tai toisesta osa Jumalan toiminnasta edellyttää sitä, että ihmiset rukoilevat ja pyytävät asioita häneltä, joskus sinnikkäästikin. ”Pyytäkää, niin teille annetaan.” – Raamattua on aika vaikea lukea tätä asiaa huomaamatta, Laukkanen huomauttaa.

Miten pääsen mukaan?

E4-rukousverkostoon voi liittyä Internetissä -sivuston kautta tai lähettämällä yhteystietonsa sähköpostilla osoitteeseen . Mukaan haastetaan yksittäisten kristittyjen lisäksi rukouspiirejä ja muitakin rukousverkostoja.

Esirukoilijat saavat sähköpostin kautta ajankohtaisia rukousaiheita ja -vastauksia.
– E4-rukousverkoston jäsenet saavat rukousviestin joka toinen kuukausi, ja siinä välillä lähetämme rukousaiheita tarpeen mukaan. Rukousviestissä on mukana lyhyt heräteopetus rukouksen teemasta ja muutama rukousaihe. Pyrimme tällä tavoin antamaan ihmisille välineitä rukoilla evankelioimisen puolesta Suomessa.

Omasta ”rukousosaamisestaan” epävarmoja ihmisiä Laukkanen haluaa rohkaista. Hän huomauttaa, että verkostoon mukaan tuleminen auttaa myös rukoilijaa itseään.
– Tämä on hyvä tapa opetella esirukousta, jos oma taival esirukoilijana on vasta alussa. Kun rukousaiheet saa valmiina, ei tarvitse itse yrittää pinnistellä ja miettiä, mitä pitäisi rukoilla.
– Eikä kannata unohtaa sitäkään, että aihe on tärkeä: kun evankeliumi eli sanoma Jeesuksesta menee perille, seuraukset kantavat kuoleman rajan toiselle puolelle asti.

Lisätietoja E4-prosessista:
Maarit Eronen, E4-koordinaattori, 050-447 0860, Arto Valkeapää, E4-pääsihteeri, 0400-641 894,