MESK URBAANI UNELMA

Työpajoissa tehtiin töitä!

Opiskelijat ja nuoret aikuiset -pajassa pohdittiin, miten Jeesus voitaisiin tuoda esim. opiskelijamaailmaan.
Evankelioimiskongressin kymmenissä työpajoissa päivitettiin vanhoja ja kehitettiin uusia evankelioimisen strategioita sekä tutustuttiin jo toimiviin menetelmiin.


Strategiapajojen työskentely perustui alustuksiin ja vuorovaikutukseen. Tavoitteena oli työstää kyseisen työalueen strategiaa, jota kristityt voivat yhdessä soveltaa ja toteuttaa omilla paikkakunnillaan.

Jokaisella osallistujalla on sekä jotain annettavaa että opittavaa.

Valinnaispajoissa "hiottiin tekniikkaa" ja tutustuttiin n. 30 työmuotoon, joita voi soveltaa ja käyttää mitä erilaisimmissa olosuhteissa.

Luettelot kaikista pajoista löydät oheisista alasivuista.

Pajojen alustukset löytyvät E4-prosessin nappulan alta.

Strategiapajat muodostavat kongressityöskentelyn selkärangan

Tavoitteena oli, että strategiapajoissa tuotetaan kunkin työalueen strategia, jota kristityt voivat yhdessä soveltaa ja toteuttaa missä päin Suomea tahansa. Näistä kymmenestä osastrategiasta muodostuisi pohja koko Suomea koskeville evankelioimisstrategioille.
Kongressin osallistujat sitoutuviat valitsemaansa strategiapajaan koko kongressin ajaksi, ja kaikilla, iästä tai kokemuksesta riippumatta, oli tärkeä osa strategioiden työstämisessä, jossa päästiin hyvään alkuun.

Lue lisää

Tutustu toimiviin menetelmiin

Valinnaispajat tukivat strategiapajojen työskentelyä tarjoamalla tietoa eri evankelionnin menetelmistä ja mahdollisuuksista.

Valinnaispajojen suunnitteluryhmistä on mainittu vain vetäjän nimi. Suunnitteluryhmien kokoonpanoissa on mahdollisuuksien mukaan huomioitu eri kritillisten taustaryhmien edustus.

Lue lisää