MESK URBAANI UNELMA

Tavoitteena päivittää evankelioimismenetelmiä

E4 oli tarkoitettu hengelliseen taustayhteisöön, ikään ja sukupuoleen katsomatta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita Suomen hengellisestä tilanteesta ja motivoituneita viemään sanomaa Jeesuksesta eteen päin.


Jokaisella on sekä jotain annettavaa että jotain opittavaa. Eri sukupolvet etsivät yhdessä tuoreita tapoja esitellä Jeesus tämän ajan suomalaisille.

Sanoma ei ole menettänyt ajankohtaisuuttaan, mutta menetelmät kaipaavat päivitystä. Haasteena ei ole niinkään sanoman vastaanottaminen vaan se, miten meidät otetaan vastaan.

Jeesus sanoi, että joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan minut.

Kongressiin odotetaan kaikkiaan noin 800 osallistujaa Suomesta sekä 30 tarkkailijaa muista maista.

Erityisesti nuoria rohkaistaan osallistumaan ja tavoitteena on, että puolet osallistujista olisi reilusti alle 40 -vuotiaita.

TAVOITTEET:

1) Haastaa selvittämään, mitä todistus Kristuksesta sisältää ja merkitsee tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa.

2) Hahmottaa yhdessä 2000-luvulle relevantteja Suomen evankelioimisstrategioita, joita kongressin jälkeen lähdetään eri tahoilla toteuttamaan.

3) Nostaa esiin uusi evankelistasukupolvi ja varustaa nuoria evankelistoja käyttämään armolahjaansa.

4) Rohkaista kirkkoja, seurakuntia ja niiden jäseniä jakamaan evankeliumin ilosanoma uskosta vieraantuneille omassa lähiympäristössään – ”evankeliumi elämäntavaksi”.

5) Vahvistaa kristittyjen yhteistä todistusta maassamme.

TEEMA

Kongressin teema yhdistää kaikki kristityt:
Usko Jeesukseen pelastaa.

Teologisena pohjana on ns. Lausannen julistus.

EV73 JATKUU KOLMEN VUOSIKYMMENEN JÄLKEEN

Vuonna 1973 järjestettiin Dipolissa ensimmäinen Suomen evankelioimiskongressi (EV73), joka antoi runsaasti virikkeitä niin luterilaisen kuin myös muiden kristillisten kirkkokuntien sekä yhteisöjen evankelioimistyölle. Ajatus uudesta evankelioimiskongressista esitettiin myös Billy Grahamin Missio Helsingin yhteydessä v. 1987.

Kongressin kansainväliset juuret ovat kolmessa evankelioimiskongressissa, jotka on pidetty Amsterdamissa Hollannissa vuosina 1983, 1986 ja 2000.