MESK URBAANI UNELMA

Kongressin osallistujatilastot

Kongrressiin osallistui yhteensä 854 ihmistä laajasti eri ikäryhmistä ja kristillisistä taustayhteisöistä. Heistä 774 osallistui koko kongressiin ja n. 80 oli päivävieraita.


Osallistujien taustayhteisöt *

 • Luterilaisia 60,8 %
 • Helluntailaisia 9,6 %
 • Vapaakirkollisia 8,9 %
 • Muita 20,7 %

Ammattijakauma *

 • Eri ammatteja noin 300
 • Hengellisen työn tekijöitä noin 36 %. Pappeja ja pastoreita 158 eli noin 20 % (kirkkoherroja 15, rovasteja 17), muita hengellisen työn tekijöitä 123 eli noin 16 %
 • Maallikoita 64 %

Ikäjakauma (78 ei ilmoittanut ikäänsä) *

 • Alle 20–vuotiaita 9 %
 • Alle 30–vuotiaita 36 %
 • Alle 40–vuotiaita 52 % 
 • Alle 50–vuotiaita 69 %
 • Alle 60–vuotiaita 87 %

Vanhin osanottaja 91-vuotias ja nuorimmat 15-vuotiaita

 • Alle 30–vuotiaita 36 %
 • 31-40–vuotiaita 16 %
 • Yli 40–vuotiaita 48 %

Sukupuolijako *

 • Miehiä 57 %
 • Naisia 43 %

Paikkakuntajakauma *

 • Pääkaupunkiseutu 35 % 
 • Muu maa 65 %  

Strategiapajavalinnat *

 • Evankelioimistyö paikallisseurakunnassa 16,8 %
 • Evankelistan kutsumus ja tehtävä 15,8 %
 • Evankelioimisen teologia 13,3 %
 • Nuoret 12,2 %
 • Rukous 9,4 %
 • Opiskelijat ja nuoret aikuiset 7,6 %
 • Media 7,1 %
 • Lapset ja varhaisnuoret 5,8 %
 • Musiikki 4,7 %
 • Taide  3,5 %

* Luvut perustuvat hakijatilastoihin.

Kongressin muuta väkeä

 • Vapaaehtoiset (info, paja-avustus, jne.) 90
 • Ohjelmansuorittajia (puhujat ja esiintyjät) n. 160
 • Esirukoilijat ja sielunhoitajat 30
 • Tiedotus 23
 • Radio Dei ja Tapahtuma-TV 20
 • Vierailevat toimittajat 30