MESK URBAANI UNELMA

Tästä on hyvä jatkaa!

Seppo Väisänen,
MESKin puheenjohtaja

Rakkaat ystävät!

Aivan aluksi haluan lausua vilpittömän iloni siitä, että tämä E4 -kongressi järjestettiin, ja että niin Kalevi Lehtisen kuin varmasti monen muunkin pitkäaikainen unelma sai tällä tavalla toteutua
.

 E4 on ollut kaiken sen työn ja vaivan arvoinen, mitä tällaisen kongressin valmistelut ja läpivieminen monilla eri tasoilla on edellyttänyt. Erityisesti E4 -ydintiimi on viime päivinä venynyt aivan voimavarojensa äärirajoille. Siitä koko tiimille mitä lämpimimmät kiitokset!

Heidän lisäkseen monen monet muutkin ovat aikaansa ja voimiaan säästämättä panneet itsensä likoon E4 -kongressin onnistumiseksi niin ohjelman, tekniikan kuin myös palvelun puolella. Teitä kaikkia, jotka tavalla tai toisella olette kantaneet kortenne tähän yhteiseen kekoon, haluan MESKin puolesta kiittää sydämeni pohjasta. Herra palkitkoon sinunkin vaivannäkösi!

Erityisen iloisia olemme olleet siitä, että teitä nuoren sukupolven edustajia on ollut niin runsaasti keskellämme. Siinäkin on yhteinen unelmamme ja rukouksemme saanut toteutua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yhtään halveksisimme vanhemman sukupolven kokemusta ja viisautta niin evankelioimiseen kuin muuhunkin kristilliseen elämään ja toimintaan liittyen. Me tarvitsemme molempia – sekä teidän nuorten intoa ja luovuutta että myös iän tuomaa kokemusta ja vakautta.

Sama tasapaino pitää paikkansa myös erilaisia kristillisiä traditioita ja uskon ilmaisumuotoja ajatellen. Yhdessä, toinen toistamme tukien ja rohkaisten – ja ennen muuta Kristukseen keskittyen – voimme varmasti saada evankelioimisen saralla aikaan enemmän kuin jos muista välittämättä – ja heitä ehkä vikoillen – yrittäisimme vain porskuttaa eteenpäin omalla sarallamme.

Kun suostumme avoimeen yhteyteen toistemme kanssa, siinä on tilaa myös rakentavalle kritiikille, silloin kun siihen on aihetta. Jumalan lapsinakin olemme syvästi inhimillisiä ihmisiä, jotka aika ajoin saatamme hyvinkin kipeästi haavoittaa toisiamme – kuten tapahtuu arkisessa perhe-elämässäkin. Ja perkele, yhteinen vastustajamme, käyttää erittäin hanakasti hyväkseen sisäisesti loukatun ihmisen mielialoja kylvääkseen katkeruutta ja epäsopua keskuuteemme.

Älkäämme sen tähden antako perkeleelle sijaa näissä asioissa ja päästäkö sitä lyömään kiilaa välillemme! Vaan vastustakaamme vihollista, kuten Raamattu meitä kehottaa: ”Vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee” (Jaak 4:7; v. 1938 käännös). Kristittyjen yhteyteen Pyhässä Hengessä kätkeytyy sellainen voima, jonka sielunvihollinenkin tietää – ja juuri siksi se yrittää viedä meiltä tämän voiman.

Katseet eteenpäin

Uskon, että tämän kongressin aikana useimmat meistä ovat iloinneet siitä Jumalan perheväen yhteydestä, josta edellä puhuin. Meillä on ollut täällä hyvä olla. Ehkäpä joillakin on ollut sama mieli kuin Pietarilla kirkastusvuorella, kun hän sanoi: ”Rabbi, meidän on tässä hyvä olla; tehkäämme siis kolme majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Elialle yksi” (Mark 9:5). Pietari olisi hämmennyksissään halunnut jäädä kirkastusvuorelle, mutta siellä alhaalla vuoren juurella olivat uudet haasteet odottamassa, kuten Markuksen 9.luvun jatkosta voimme lukea.

Mekään emme voi jäädä tänne kongressiin emmekä sen tunnelmiin; arki odottaa heti huomenna, maanantaina. Ja siellä arjessa – tulevina päivinä, viikkoina ja vuosina – mitataan se, millaista hedelmää tämä kongressi on todellisuudessa saanut kantaa. Ja jos ennen sinne arkeen paluuta – ja myös siellä arjessa – meille saa tapahtua jotain samaa mitä opetuslapsille heidän kirkastusvuorihetkensä päätteeksi, niin silloin E4-kongressilla on todellista, pitkäaikaista vaikutusta: ”Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin” (Mark 9:8).

Olemme kuulleet täällä hyvää raamatunopetusta, sykähdyttävää musiikkia ja innostavia luentoja, olleet vuorovaikutuksessa toistemme kanssa, jne. Ja tämä kaikki on ollut hyvää ja rakentavaa. Mutta kaikkein tärkeintä on kuitenkin, että katseemme on kiinnitetty yksin Jeesukseen, uskomme alkajaan ja täydelliseksi tekijään. Vain Hänen varassaan, Hänen armoonsa turvaten, meillä on mahdollisuus toimia evankeliumin ilosanoman levittämiseksi niin, että täällä Suomessa tulee yhä uusia ihmisiä uskoon.

Ja kenties Jumala vielä armossaan antaa kansallamme sellaisen herätyksen ajan, jota monet rukoilevat ja odottavat. Jos ja kun näin saa tapahtua, niin se koituu aivan varmasti myös lähetyksen hyväksi: Löytyy yhä uusia lähettejä ja myös lisää varoja heidän lähettämistään varten. Tätä saamme yhdessä rukoilla. – Jumalan siunausta sinulle!