MESK URBAANI UNELMA

Yhdessä evankeliumia eteenpäin

Seppo Väisänen iloitsi runsaasta nuorten osallistujien määrästä.

Seppo Väisänen
MESK ry:n puheenjohtaja
E4 neuvottelukunnan puheenjohtaja

Avajaiset 22.1. -- Hyvä kongressivieras. Onnittelen Sinua!
Olet tehnyt tärkeän päätöksen osallistuessasi Suomen Evankelioimiskongressiin 21.-25.1.2004 Otaniemen Dipolissa.

 Edellisestä vastaavasta tapahtumasta – joka sekin järjestettiin tässä samassa paikassa – on kulunut jo reilut 30 vuotta. Vuoden 1973 kongressi antoi runsaasti virikkeitä, joiden vaikutus tuntui pitkään niin luterilaisen kirkon seurakuntien kuin myös muiden kristillisten yhteisöjen evankelioimistyössä. Voiko nyt tapahtua jotain samaa? Sitä saamme yhdessä rukoilla.

Mikä on evankelioimistyön tilanne tänä päivänä? Onko kirkoissamme, seurakunnissamme ja järjestöissämme hätää Kristuksesta vieraantuneiden lähimmäistemme iankaikkisesta kohtalosta? Vai onko evankelioimisnäkymme päässyt hiipumaan? Toimintaa on kyllä vaikka millä mitalla, mutta uusia ihmisiä ei tule uskoon kuin ehkä siellä täällä. Ja kuitenkin evankeliumi, ilosanoma Jeesuksesta, on edelleen Jumalan voima. Muistammehan, mitä apostoli Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeessä: ”Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima (dynamis kreikankielellä)…” (Room 1:16-17).

Tuo Jumalan ”dynamiitti”, evankeliumi ei ole kadottanut voimaansa vielä tänäkään päivänä! Samalla se on paras ”tuote”, mitä kristillinen seurakunta voi tarjota ihmisille myös meidän modernina aikanamme 2000-luvun Suomessa. Mutta olemmeko ajan tasalla tämän ”tuotteen” markkinoinnissa? Tavoittaako sanomamme Matti ja Maija Meikäläisen tuoreella ja heille ymmärrettävällä tavalla? Millaisia uusia lähestymistapoja ja evankelioimisstrategioita nyt tarvittaisiin?

Tällaisia ja muita vastaavia kysymyksiä oli taustalla, kun tätä yhteistä tapahtumaa alettiin hahmotella. Ratkaisevan virikkeen antoi tämän hetken tunnetuin suomalainen evankelista, rovasti Kalevi Lehtinen, jonka sisimmässä oli jo vuosia poltellut ajatus Suomen Evankelioimiskongressin järjestämisestä 30 vuoden tauon jälkeen. Keväällä 2001 Kalevi oli Maailmanevankelioimisen Suomen keskuksen eli MESKin hallituksessa esittelemässä kongressivisiotaan. Tuolloin todettiin, että teologisen linjansa ja yhteisöpohjansa puolesta MESK on luontevin taho, joka voi toimia primus motorina tässä asiassa. Samaan tulokseen tultiin Logos-laivalla Helsingissä elokuussa.2001 järjestetyllä, useita eri kristillisiä tahoja edustaneella pastorien rukousaamiaisella: MESKille annettiin valtuutus viedä hanketta eteenpäin.

Aivan alkuvaiheessa oltiin yhteydessä Helsingin hiippakunnan piispaan, Helsingin seurakuntayhtymän johtajaan sekä Kirkkohallituksen evankelioimistyön toimikuntaan, jotta saataisiin selville, millä tavoin Suomen ev.lut. kirkon puolelta tultaisiin mukaan kongressin järjestämiseen. Kaikki mainitut tahot suhtautuivat periaatteessa myönteisesti asiaan, mutta eri syihin vedoten eivät katsoneet mahdolliseksi osallistua sen konkreettisemmin kongressivalmisteluihin. Seuraavana askeleena oli koota hankkeen taakse laajapohjainen neuvottelukunta sekä aktiivisemmin kongressia työstävä päätoimikunta. Ensimmäisessä neuvottelukunnan kokouksessa toukokuussa 2002 sovittiin yhteisesti, että MESK toimii evankelioimiskongressin virallisena järjestäjänä ja että tapahtuma on avoin kaikille maassamme toimiville eri kristillisille yhteisöille. Tähän liittyi kongressin teemaksi otettu, eri kristillisiä traditioita yhdistävä perustotuus: Usko Jeesukseen pelastaa.


Mikä sitten on tämä MESK, johon olen edellä viitannut? Otan tähän vain hyvin tiivistetyn luonnehdinnan, koska tarkemman esittelyn löydät kongressikansiosta ja esitelehtisiä on saatavana aulassa olevalta MESKin pöydältä. - MESK, joka on siis lyhenne yhdistyksen virallisesta nimestä Maailmanevankelioimisen Suomen keskus ry, on ennen muuta eri kristillisten tahojen yhteysverkosto Suomessa. MESK haluaa rakentaa siltoja yli kirkkokunta-, seurakunta- ja järjestörajojen ja rohkaisee kristittyjä toimimaan yhdessä erityisesti evankelioimis- ja lähetystyön saroilla – yhtenä käytännön osoituksena tämä E4 -kongressin järjestäminen. Yhdistyksen teologinen linja on määritelty ns. Lausannen julistuksessa (Lausanne Covenant).

MESKin puheenjohtajana minulla on ilo toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi Suomen Evankelioimiskongressiin. Aivan riippumatta siitä, mikä on Sinun hengellinen taustasi, ikä- tai ammattiryhmäsi, jne., olet tervetullut antamaan oman panoksesi näihin yhteisiin talkoisiin. Samalla saamme jokainen olla avoimin mielin oppimassa toinen toisiltamme, iloiten Kristuksen seurakuntaruumiin moninaisesta rikkaudesta. Tähän liittyy saumattomasti MESKin tunnuslause: ”Yhdessä evankeliumia eteenpäin”. Yhdessä – ei toisistamme erillään ollen!

Erityisesti saamme iloita keskellämme olevista nuoren sukupolven edustajista ja rukoilla, että elon Herra kutsuisi ja varustaisi teitä nuoria vastuunkantajia pitkäjänteiseen evankeliumin levitystyöhön kansamme keskuudessa. Jos näin saa tapahtua, niin silloin tämä kongressi on vastannut tarkoitustaan. Sitä saamme kaikki yhdessä rukoilla.

Saakoon kaikkivaltias Jumala, rakas Taivaallinen Isämme, siunata runsaasti tämän kongressin Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen elävällä läsnäololla!