MESK URBAANI UNELMA

Arvoisat Suomen Evankelioimiskongressin osanottajat

Piispa Mikko Heikka uskoo, että tekemällä yhteistyötä evankeliumi löytää etsivän ihmisen maailmaan uusia teitä.

Piispa Mikko Heikka, Espoon hiippakunta

Avajaiset 22.1.2004 -- Jeesuksen antama lähetyskäsky velvoittaa kristillisen kirkon suorittamaan lähetystehtävää kaikkina aikoina. Kyse ei ole vain velvoitteesta. Lähetyskäsky on myös mahdollisuus ja etuoikeus. Ilosanoman kuuluttaminen kaikille luoduille on ilon lähde myös kirkolle ja kristityille itselleen. Siellä missä tehdään kirkon missiota, virtaavat uuden elämän virrat. Lähetys virvoittaa ja tekee eläväksi kristikunnan.Olemme tänään aloittamassa Suomen Evankelioimiskongressia uuden Espoon hiippakunnan alueella. Espoon hiippakunta ja sen seurakunnat toteuttavat Kristuksen antamaa lähetystehtävää tämän ajan keskellä. Espoon hiippakunnassa keskeisenä ongelmana on muiden hiippakuntien lailla maallistuminen ja kirkkoon sitoutumisen vähäisyys. Suuri muuttovirta tuo perheitä eri puolilta Suomea hiippakunnan seurakuntiin. Juuret kotiseutuun ja sen seurakuntiin katkeavat. On vaara, ettei uusia juuria enää kasvateta uudella kotiseudulla. Näin maallistuminen etenee ja siteet isien kirkkoon heikkenevät.

Kun Espoon hiippakunnan perustamisesta päätettiin Suomen luterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa, uuden hiippakunnan välttämättömyyttä perusteltiin kirkon lähetystehtävällä. Kirkon on nyt panostettava alueelle, jossa ratkeaa Suomen kirkon tulevaisuus pitkäksi aikaa. Jos kirkko onnistuu kotiuttamaan uudet muuttajat seurakuntiin, tulevaisuus on valoisa. Mutta jos muuttajat jäävät ajelehtimaan omiin oloihinsa, yhteys kristilliseen uskoon katkeaa. Uudella hiippakunnalla ja sen seurakunnilla on iso haaste edessään.

Monet tutkimukset osoittavat, että samaan aikaan kuin maallistuminen etenee, ihmisten uskonnolliset kysymykset kasvavat ja tulevat polttaviksi. Etelä-Suomen kaupungeissa ja kylissä on paljon etsintää. Ihmiset pohtivat elämän tarkoitusta. Tällaista etsintää on ilmassa enemmän kuin aikoihin. Tässä suhteessa lähetyksellä on hedelmällinen maaperä valmiina. Eloa on siis paljon. Onko korjaajia? Onko näkyä siitä, miten löydämme etsivät lähimmäisemme.

Suomen Evankelioimiskongressin eräänä tavoitteena on rohkaista kirkkoja, seurakuntia ja niiden jäseniä jakamaan evankeliumin ilosanoma uskosta vieraantuneille omassa lähiympäristössään. Tämä tavoite nousee suoraan lähetyskäskystä. Myös uuden Espoon hiippakunnan seurakuntien on helppo yhtyä tähän tavoitteeseen. Ponnistelemme siis yhdessä, että ilosanoma kohtaisi aikamme etsivän ihmisen. Edelleen kongressi haluaa vahvistaa kristittyjen yhteistä todistusta maassamme. Tähänkin tavoitteeseen yhdyn mielelläni.

Miten tavoitamme aikamme vieraantuneen ja maallistuneen ihmisen? Tähän kysymykseen ei ole helppoa vastausta, ei oikotietä eikä yhtä ainoata tietä. vastauksen etsiminen vie meidät vuoropuheluun. Se edellyttää dialogia. Tätä keskustelua käydään näinä päivinä Espoon Dipolissa. Toivon, että keskustelu aikanaan hedelmöittää myös Espoon hiippakunnan seurakuntia.

Tuleva keskustelu käydään hiljaisessa vuoropuhelussa Jumalan edessä. Samaan aikaan meidän on myös rohkeasti antauduttava vuoropuheluun heidän kanssaan, joita haluamme tavoittaa. Mitä he ajattelevat? Millaisia ovat heidän elämänsä suuret kysymykset? Miten rakennamme sillaan heidän maailmaansa. Näitä kysymyksiä pohditaan juuri nyt kaikissa kirkoissa. Toivon, että Suomen Evankelioimiskongressi löytää uusia ratkaisuja näihin polttaviin kysymyksiin.

Tämä kongressi pidetään viikolla, jolloin kaikkialla maailmassa vietetään Kristittyjen Ykseyden Viikkoa. Toivon, että tämän kongressin työssä toteutuvat ”ekumenian hyvät tavat”, joista Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa on paljon puhuttu. Ekumenian hyvät tavat merkitsevät Jumalan läsnäolon ilmapiiriä, rehellistä kyselyä ja keskinäistä kunnioittamista, erilaisuuden arvostamista ja toinen toiselta oppimista. Kun näin tehdään työtä, löydetään uusia teitä evankeliumille aikamme etsivän ihmisen maailmaan.

Rakkaat kristityt! Tervehdin teitä tänään lähetyskäskyn lupauksella. Kun Jeesus oli antanut käskynsä, hän liitti niihin lupauksen. ”Ja kasto, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” Herra olkoon lupauksensa mukaan kanssanne näinä päivinä.