MESK URBAANI UNELMA

Arkkipiispa Jukka Paarman tervehdys E4-kongressille

 


 


 

Miten te rohkaisette evankelioimistyöhön omassa kirkkokunnassanne?

 

Paitsi tätä perinteistä evankelioimistyötä, jonka on koko ajan etsittävä uusia muotoja ja muututtava tämän ajan ihmisten ajattelutapojen ja elintapojen mukaisesti, tahtoisin korostaa sen rinnalla kristittynä olemisen valtavaa julistavaa merkitystä, arkkipiispa Jukka Paarma sanoi.


”Vanhastaan on sanottu, että heidän tekonsa ja elämänsä puhuvat joskus kovemmalla äänellä kuin heidän sanansa. Ja jos ne ovat ristiriidassa, niin heidän sanansa joutuvat naurunalaisiksi.”

”Tämä on haaste meille kristityille tänä aikana. Että meidän elämäntapamme ja tekomme olisivat todella sopusoinnussa sen kanssa, mitä me puhumme ja sanomme. Että se usko ja luottamus Jumalaan, vakaumus siitä, että rakkaus on suurin voima tässä maailmassa. Ettei se näkyisi vain puheissamme, vaan myös elämässä ja teoissa. Että heistä voisi huokua myönteinen, rakastava, kannustava ja lohduttava tuntu. Ihan niin kuin he usein sanoilla tämän asian sanovat. Minä luulen, että tämä evankelioimisen tapa voi olla nykypäivänä kaikkein voimakkain maallistuvassa Suomen maassa.”

Mikä on kristittyjen yhteyden merkitys Suomen evankelioimisessa?

”Minusta yhteys on välttämätön asia tässä maailmassa, joka on moniarvoistuva, moniuskonnoistuva ja monikulttuuristuva, ja jossa kristityt ovat entistä enemmän kilpailutilanteessa. Postmoderni ihminen hakee uskonnolliset vaikutteensa milloin mistäkin suunnasta – milloin kristinuskon jostakin suuntauksesta, milloin aivan muunlaisista uskonnoista.”

”Meidän todistuksemme ja työmme pitäisi olla mahdollisimman voimakasta ja mahdollisimman vahvaa. Sitä me voimme osoittaa ja sillä tavalla toimia vain kokoamalla voimat yhteen.”

"Tämä aika huutaa kristittyjä kuuntelemaan ja ottamaan todesta Jeesuksen rukouksen, että he yhtä olisivat. Että me lähtisimme etsimään yhteyttä ja yhteistyön mahdollisuuksia ja yhteisvoimin kertomaan tälle maailmalle, mistä tämän ajan ja tämän maailman ihmiset löytävät pelastuksen ja elämäänsä sisällön.”