MESK URBAANI UNELMA

Koulutuksen ja varustamisen haasteita ja mahdollisuuksia

E4-kongressin nettitoimitus

Evankeliointi on oleellinen osa elävää seurakuntaa. Pajassa kokoonnuttiin yhdessä keskustelemaan, kuinka kristittyjä voitaisiin konkreettisesti varustaa kertomaan evankeliumia. Miksi ja miten varustetaan evankelioimiseen? Miten löytää oma paikka ja tarve koulutuksessa ja varustuksessa?Alustajat:

Pirjo Salminen Koulutusjohtaja, Evankelioimistyön koulutuskeskus, Kansan Raamattuseura
Juha-Matti Hirvonen Pastori, Suur-Helsingin srk, Evankeliointi Elämäntapana ry:n aluekoord.
Katri Latokangas Opiskelijapastori, Iso Kirja –opisto, Suomen helluntaiherätys
Heimo Lempinen Kouluttaja, Adventtikirkon aikuiskoulutuskeskuksen johtaja
Jarmo Muroma Pastori, Suomen ev.lut. Kansanlähetys, Hämeen piiri
Pentti Rantanen Pastori, Suomen Vapaakirkon Teologinen opisto ja Hankoniemin kr. opisto
Ilkka Rytilahti Pastori, Suomen Raamattuopisto, Uudenmaan aluejohtaja

Eri seurakuntien pastoreista ja muista hengelliseen koulutukseen perehtyneistä koostuva työryhmä esitteli erilaisia mahdollisuuksia saada koulutusta evankelioinnissa. Alustusten jälkeen pajan noin 50 osanottajaa saivat tutustua esitteisiin ja opetusmateriaaleihin eri koulutusvaihtoehdoista. Lopuksi pajalaiset saivat tuoda esille omia näkemyksiään ja esittää kysymyksiä.

Seurakuntalaiset liikkeelle

Ennen kongressia oli tehty pienimuotoinen kysely pajan osanottajilta koskien evankelioinnin asemaa seurakunnissa. Ongelmalliseksi oli havaittu se, että evankelioimiskoulutus ei useinkaan ole oleellinen osa oman seurakunnan toimintaa. Joku ulkopuolinen kouluttaja saattaa käydä vierailulla, mutta varustaminen evankeliointiin ei ole jatkuvaa. Se ei ole niin luonnollinen ja oleellinen osa seurakuntaa kuin sen tulisi olla. Seurakuntalaisia pitäisi osata myös tukea ja kannustaa enemmän.

Alustajat olivat yhtä mieltä siitä, että seurakuntalaiset ovat käyttämättömin voima evankelioinnissa. Ystävyysevankeliointi on todella tehokas evankelioinnin muoto. Siihen tarvitaan kaikkia seurakuntalaisia, pastorin tai evankelistan aktiivisuus ei riitä. Pirjo Salminen kertoi esimerkin siitä, kuinka yllättävästi tilaisuus kertoa uskostaan voi tarjoutua. Siksi kaikkien ”tavallisten” kristittyjen pitäisi aina olla valmistautuneita evankelioimaan.

Erilaiset koulutusmuodot tarjoavatkin välineitä siihen, kuinka seurakuntalaisia voitaisiin varustaa ja rohkaista evankeliointiin. Oppia voidaan lähteä hakemaan oppilaitoksista tai kurssikeskuksista tai sitä voidaan antaa kotiseurakunnassa. Seurakunnissa voidaan järjestää lyhytkestoisia evankelioimiskursseja tai pitempiaikaista koulutusta.

Sanoma perille taidolla

Katri Latokangas piti alustuksen koulutuksen ja varustamisen suunnittelusta ja organisoinnista seurakunnissa. Hän suositteli, että seurakunnat kartoittaisivat, minkälaista evankeliointia siellä tarvitaan. Sen jälkeen kannattaisi pohtia kuinka tarvetta varten kouluttaudutaan. Hänen mukaansa varustautuminen on tarpeellista, sillä tarvitsemme erilaisia taitoja sanoman viemiseksi perille. Postinkantajankin täytyy osata ajaa jotakin ajoneuvoa, lukea osoitteet ja tietää mistä osoitteet löytyvät, jotta kirje menisi perille. Toisaalta yhden henkilön ei välttämättä tarvitse osata näitä kaikkia. Kristitytkin voivat varustautua evankeliointiin eri tavoin. Itse Pyhä Henki varustaa kristittyjä evankelioimaan, mutta me voimme myös opastaa toisiamme.

Juha-Matti Hirvonen totesi, että parhaat tulokset evankeliointiin kouluttautumisessa saadaan, kun pastori lähtee varustamaan seurakuntalaisia. Seurakunta seuraa pastoria. Samoin nuoret ja lapset seuraavat nuorisotyötekijää. Kaikkein tärkeintä on seurakuntalaisten jatkuva tukeminen ja rohkaiseminen.

Vahvistusta näylle

Jarmo Muroma korosti, että kaikki evankeliointi lähtee omasta hengellisestä uudistumisesta. Jumalalla on meille näky ja meidän tulisi kysyä, mikä on meidän näkymme. Näyn toteuttamiseen tarvitaan välineitä, joita esimerkiksi koulutus voi tarjota.

Koulutus selkiyttää kutsumusta, sen aitoutta ja suuntaa. Evankeliointi voi välillä myös olla yksinäistä ja koulutuksessa syntyvät sosiaaliset kontaktit rohkaisevat eteenpäin. Koulutuksen yhteydessä tapaa ihmisiä, joilla sama kiinnostus ja samat kipuilut. Ilkka Rytilahti kertoi oppilaitoksissa ja kurssikeskuksissa tapahtuvasta evankelioimiskoulutuksesta. Hän toi esille myös koulutuksen suuria tavoitteita. Varustamisen pyrkimyksenä on nostaa Suomessa uusi sukupolvi evankelioimaan. Samalla halutaan löytää uusi evankelistasukupolvi, ihmisiä, joilla on erityinen kutsumus evankeliumin työhön.

Välittämistä ja huolenpitoa

Eräs keskusteluun osallistunut haastoi seurakuntia ja niiden työntekijöitä tukemaan nuorten opiskelua myös muiden kuin oman kirkkokunnan oppilaitoksissa. Oman kirkkokunnan raamattukoulu ei ole ainoa oikea, vaan hyviä vaihtoehtoja on useita. Samalla hän toivoi kuitenkin, että nuorista huolehdittaisiin koulutusasioissakin. Seurakunnan olisi hyvä katsoa, että nuoren aikoma koulu on kristillinen ja Jumalan mielen mukainen.

Keskustelussa nostettiin esille myös, että uusista uskovista olisi pidettävä hyvää huolta. Evankelioiminen jää puolitiehen, jos uusi kristitty ei uskoontulon jälkeen löydä hengellistä kotia ja hänet jätetään heitteille.