MESK URBAANI UNELMA

Monikäyttöinen Jeesus-video ja -DVD

Lasten Jeesus-video, Jeesuksen jäljillä, kertoo evankeliumin selkeästi ja turvallisesti. (Saatavina kristillisistä kirjakaupoista tai Kansan Raamattuseurasta.)

Olli Luoma, Kansan Raamattuseura

Vuodesta 1979 lähtien Jeesus-filmillä tai videolla on ollut jo miljardeja tilastoituja katsojia. Eri versioineen se on maailman käytetyin evankelioimistyön väline. Sen menestyksen salaisuus on pitäytyminen Luukkaan kertomuksessa, välineen helppokäyttöisyys ja edullisuus.Jeesus-video ja DVD - mahdollisuus suomalaisten kotien tavoittamiseksi
 
Vuodesta 1979 lähtien Jeesus-filmillä tai videolla on ollut jo miljardeja tilastoituja katsojia. Eri kieliä on kertynyt yli 800. Tavoitteena on kaikkiaan noin tuhat kieltä. Jeesus-filmi eri versioineen on maailman käytetyin evankelioimistyön väline. Suunnitteilla on myös DVD-versio.
 
Jeesus-filmistä on tehty lapsia varten oma versio (ks. kuva). Sitä on saatavana videona ja DVDnä. 

Jeesus-videon menestyksen salaisuus on pitäytyminen Luukkaan kertomuksessa ja edullinen hinta. Kuulemme yhä uusista luovista tavoista käyttää Jeesus-videota seurakunnan tavoittavan työn välineenä tai henkilökohtaisessa evankelioimistyössä.

Elokuva Jeesuksen sanomasta ja elämästä paikkakunnan jokaiseen kotiin

Järjestämällä kerralla koko seurakunnan kattava jakelutapahtuma saadaan kosketus parin viikon aikana seurakunnan alueen jokaiseen kotiin. Tällä tavoin saadaan täysi hyöty tapahtuman julkisuusarvosta. Tiedotusvälineet tekevät mielellään juttuja seurakunnan/seurakuntien mittavasta projektista ja ilmassa on "suuren urheilujuhlan tuntua", kuten sanonta kuuluu.
Vaikka näin suureen yritykseen voi olla työlästä löytää riittävästi vapaaehtoisia, jäävät hyötypuolelle monien seurakuntalaisten mieliin painuvat kokemukset eturintaman evankeliumin levitystyöstä. Kokemukset ovat poikkeuksetta myönteisiä.

Kohdennetut jakelut

Viime vuosina useimmat seurakunnat ovat päätyneet muutaman vuoden ajalle jakautuvaan videoprojektiin. Menettelyllä saavutetaan muutamia etuja.

  • Budjetointi helpottuu merkittävästi kun kustannus jakautuu pidemmälle ajalle.
  • Kun paikkakunta pilkotaan sopiviin alueisiin, voi sama asiaan vihkiytynyt joukko olla mukana useamman vuoden. Uusille asiasta innostuneille löytyy aina tilaa.
  • Kun otetaan yhteyttä pienempään joukkoon kerralla, jokainen tavoitettu ihminen kohdata henkilökohtaisemmin. On enemmän aikaa jokaista varten.
  • Joidenkin seurakuntien työntekijöiden mielestä on myös myönteinen seikka, että on useammaksi vuodeksi tarjolla haasteellista ja motivoivaa tekemistä seurakunnan aktiiviselle väelle. Osallistuminen jakotapahtumaan merkitsee jokaiselle hengellisen kasvun mahdollisuutta.

Henkilökohtaisen työn väline

Monet ovat oppineet käyttämään Jeesus-videota lahjana, tai mikäpä olisi kätevämpi vieminen. Oivallinen kummin ja mummin "vieminen" on lasten oma video ja DVD.
 
Seurakunnissa on vuosien mittaan rohkaistu ja koulutettukin väkeä kertomaan omasta uskostaan toisille. Aika harvalle kuitenkaan on luontaista ottaa asia puheeksi vähänkään etäisemmän sukulaisen tai tuttavan kanssa. Tilanteeseen voi löytyä mainio ratkaisu Jeesus-videon avulla.