MESK URBAANI UNELMA

Alfa -- tehokas evankelioimismenetelmä

Helena Lintinen, Suomen Alfa-koordinaattori

Jo yli 130 maahan levinnyt Alfa-kurssi on yksi aikamme tehokkaimmista evankelioimisstrategioista. Viimeisen 12 vuoden aikana miljoonat ihmiset kaikenlaisista kulttuureista ja taustoista ovat löytäneet Jeesuksen Alfa-kursseilla.Yksi aikamme kaikkein tehokkaimmista evankelioimismenetelmistä on Alfa-kurssi. Se syntyi Holy Trinity Brompton nimisessä anglikaaniseurakunnassa Lontoossa 1970-luvulla. Aluksi hyvin pienimuotoisena toiminut kurssi on sittemmin levinnyt yli 140 maahan – kaikkiin kirkkoihin ja tunnustuskuntiin. Viimeisen 10 vuoden aikana yli viisi miljoonaa ihmistä on käynyt Alfa-kurssin. Suomessa Alfa-kurssit alkoivat keväällä 1996. Vuoden 2003 aikana Suomessa toteutettiin yli 500 kurssia.

Kurssin suosio perustuu osaltaan siihen että sanoma on pelkistetty, ilmapiiri on rento ja ei-uskonnollinen, ihmisillä on aikaa tutustua ja keskustella asioista, jotka ovat heille tärkeitä. Vapaa ilmapiiri antaa turvallisen foorumin myös epäilylle ja vaikeille kysymyksille.

Alfa-kurssi on 15 aihetta käsittelevä 10 viikon mittainen kurssi, johon kuuluu yksi viikonlopputapahtuma. Opetus perustuu täysin Nicky Gumbelin kirjoittamaan materiaaliin, ja on kaikkialla maailmassa sama. Yhteisellä aterialla on keskeinen osa opetuksen ja pienryhmissä tapahtuvan keskustelun ohella. Alfa-kurssi toimii niin kaupungeissa kuin maaseudullakin, opiskelijoiden ja nuorten keskuudessa, vankiloissa, pienissä ja suurissa seurakunnissa.

Alfa-kurssin lähtökohtana ja työn perustana on kuusi Uudesta testamentista nousevaa, evankeliointiin liittyvää periaatetta. Ensimmäinen nostaa esiin paikallisseurakunnan tehokkaana evankelioimisen toteuttajana. Jokaisella kristityllä on Jumalan antama kutsu viedä sanoma Kristuksesta ympärillään oleville ihmisille. Alfa-kurssille osallistuvalla on aikaa ja mahdollisuutta tutustua seurakunnan elämään ja ihmisiin, jolloin hänen on helpompaa sitoutua seurakuntaan uskoontultuaan.

Toinen periaate muistutttaa siitä, että evankeliumin ymmärtäminen ja vastaanottaminen on useimpien ihmisten elämässä pitempi prosessi. Alfa-kurssin 10 viikkoa antaa aikaa käydä läpi omia epäilyksiä ja kysymyksiä. Myös luottamuksen rakentaminen vie aikaa.

Kolmanneksi, evankeliumi koskettaa ihmistä kokonaisuutena. Tästä syystä jokainen Alfa-luento onkin suunniteltu puhuttelemaan ihmisen ajattelumaailmaa ja älyllisiä kysymyksiä, tunne-elämää ja tahtoa.

Neljänneksi, Alfa-kurssilla huomioidaan Pyhän Hengen voiman ilmeneminen. Uudessa testamentissa on nähtävissä kolme evankelioimisen mallia: verbaalinen julistus, rakkauden osoittaminen käytännössä ja Pyhän Hengen voiman ilmeneminen yliluonnollisina asioina.

Tästä seuraa luonnollisesti viidentenä periaatteena se, että evankeliointi UT:n antaman mallin mukaan on toimivaa ja tehokasta, mikä puolestaan edellyttää meiltä kristityiltä sitä, että elämme jatkuvasti Pyhän Hengen täyttämää elämää, kuten efesolaiskirjeen 5:18 meitä kehottaa.

Suomen Alfa-kurssitoiminnasta vastaa Alpha International-verkostoon kuuluva Alfa-toimisto.

Yhteystiedot:
Alfa-toimisto
PL 198
13101 Hämeenlinna

Puh. 040 5632225
Sähköposti:

Alfa-kurssi voi olla ovi uskon maailmaan

E4-kongressin nettitoimitus

Perjantaina Alfa-kurssin valinnaispaja keräsi yli 50 kuulijaa ja lauantaina paikalle tuli 30 korvaparia. Mukana oli kurssien vetäjiä ja mukana olleita, asiasta kiinnostuneita ja ummikoita. Minä lukeuduin jälkimmäiseen ryhmään ennen pajaan osallistumista.

Lue lisää