MESK URBAANI UNELMA

Jerusalem, Samaria ja maanääret

Jenni Huttunen, Missionuoret-YWAM Finland, Juhani Ahola, Operaatio Mobilisaatio

Jerusalem, Samaria ja maanääret. Voimmeko jäädä vain Jerusalemiin? Luovat tavat tavoittaa ihmisiä eri kulttuureissa. Anna lähetysaktion muuttaa omaa elämääsi - ja toisten!1. Miksi aktiot ulkomaille?

A. Miksi suomalaisten tulisi osallistua lähetysaktioihin?

I Se on Jumalan käsky!
Matt. 28:16-20; Mark. 16:15,16; Luuk. 24:44-49; Joh. 20:21; Ap.t. 1:8

 • Kaikille sukupolville kunnes työ saatetaan loppuun
  Matt. 24:14 ”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.”

II Evankeliumi on Jumalan ilmoitus kuinka pelastutaan iankaikkisesta kadotuksesta iankaikkiseen elämään
Ap.t. 4:12 ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

 

 • Tämä pitäisi olla uskovalle selvä asia. Jos tässä kohden ajatellaan, että ihmiset pelastuvat jollakin muulla tavalla, niin emme tee asialle juuri mitään.
 • III Evankeliumi on ainoa pelastava sanoma kaikille ihmisille kaikkialla
  Ap.t. 17:30 ”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.”

IV Jokaisen uskovan ja seurakunnan vastuu

 • Uskovan tehtävä / toimenkuva täällä ajassa
  Uskova on pelastettu palvelemaan
 • Ei siis vain erikoisjoukkojen tehtävä

MIELENMUUTOS

 • Useimmalle uskovalle lähetystyöhön lähteminen on hyvin kaukainen asia
 • Tarvitaan mielenmuutosta
 • Yksi käytännöllinen mielenmuuttaja on aktio kentälle
 • ISOT ASKELEET OVAT USEIN UTOPIAA JA UNELMIA, JOTKA EIVÄT TOTEUDU. TARVITAAN PIENIÄ ASKELIA (TOINEN TOISENSA PERÄÄN), JOTKA VAHVISTAVAT USKOVAN LÄHETYSKUTSUN

B. Onko lähetysaktio raamatullista?

 

 • Eikö kunnon lähetystyö tapahdu pitkällisen työn tuloksena?
  Kyllä, Jumalan perspektiivistä
  Aktio on Jeesuksen idea Matt. 10, Luuk. 10;1-24

2. Kenelle?

Aktio hyvä kaikille:

 • Opitut hengelliset asiat käytäntöön
 • Luonne käsittelyyn
 • Jumala käyttää
 • Seurakunnan siunaus
 • Evankeliumi pelastaa
 • Pitkäaikaiset lähetit
 • Rukous
 • Tutustut lähetystyöhön
 • Kielitaito
 • Sydän laajenee

3. Tarkoitus

a. Ihmisten saavuttaminen evankeliumilla
b. Tukea ja vahvistaa paikallista työtä ja näkyä
c. Tutustuminen lähetystyöhön

 • antaa uutta näkyä ja vahvistaa omaa kutsumustaan

4. Toteutus

Esimerkkejä miten voi osallistua

 • avustus: ruoka, vaatteet, lääkkeet, lelut, ym. tarpeelliset hyödykkeet
  Missionuoret veivät ruokaa ja vaatteita Latviaan evankelioiden. Tarvikkeet jaettiin ovelta ovelle tiimeissä ja kerrottiin evankeliumia ja rukoiltiin ihmisten puolesta. Ihmisiä tuli uskoon ja paikalliset uskovat hoitivat jälkihoidon.
 • luovat tavat: draama, näytelmä, pantomiimi, nukketeatteri, tanssi, ylistys ja esiintyvä musiikki, ”sirkustemput”, visuaalinen esitys (maalaukset, valokuvat, video...)
  Esitykset vetävät ihmisten huomion esim. kadulla ja avaavat mahdollisuuden myös suoralle evankeliumin julistamiselle. Ole avoin vastaanottamaan Jumalalta uusia luovia tapoja evankelioimiseen.
 • paikallisten innostaminen evankeliointityöhön monin eri keinoin – heille voi opettaa esim. draamaa, jota tiimi esittää. Uusien uskovien ohjaaminen seurakunta yhteyteen.
 • ystävyysevankeliointi: paikallisiin tutustuminen ja ystävystyminen – vietät aikaa heidän kanssaan, olet aidosti kiinnostunut heidän elämästään/kulttuuristaan ja siten voitat heidän luottamuksensa. (San. ”Kuunteleva mies saa aina puhua”) Yhteydenpito heihin aktion jälkeen.
 • käytännön työ: ammattitaito (esim. sähkömies, putkimies jne.), käytännön apu (esim. keittiö ja korjaustyö). Vaikka tiimi tekee paljon käytännöntyötä, he myös osallistuvat evankelioimistyöhön.
 • kokonaisvaltainen lähetystyö: Kokonaisvaltainen lähetystyö pyrkii kohtaamaan ihmisen sekä ruumiilliset että hengelliset tarpeet. Näin evankeliumin jakamiselle avautuu mahdollisuuksia.

Hyviä puolia:

 • Luonnollinen kontakti aputarvitseviin ihmisiin
 • Ihmiset saavat käytännöllistä apua ja helpotusta elämäänsä
 • Evankeliumin jakamiselle avautuu ovia suljettuihin maihin
 • Hyvin monenlaiset uskovat voivat osallistua
 • Usein lähettien maassaololupa hoituu samalla
 • Hyvää tekemällä tukitaan uskosta pahaa puhuvien suut
  1. Piet .2:15 ”sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten ymmärtämättömyydeltä”
 • Paikalliset uskovat voivat olla mukana ja joissakin tapauksissa organisoimassa apu
  Esim. OM:n GE-tiimityö, jonka vuosikymmenien aikaiset seurakuntayhteydet ovat olleet myös luotettavia avustusten kanavia
  Video esimerkki Azerbaidzhanista – liikkuvasta hammasklinikasta, jonka työntuloksen on myös syntynyt kotiryhmä alueelle, jossa ei ollut seurakuntaa!

Vaaroja:

 • Ihmisten fyysinen avustaminen tuleekin määrääväksi tai jopa ainoaksi motiiviksi
 • Unohdetaan pitkäntähtäimen työ ja tehdään ihmiset riippuvaisiksi avustuksista kun taas pitäisi auttaa heitä jaloilleen tekemään itse työtä ja ottamaan vastuuta maansa tilanteesta
 • Ei uskalleta kertoa evankeliumia
 • Maassa pysyminen tulee tärkeämmäksi asiaksi kuin evankeliumin levittäminen
 • Taloudelliset edut paikallisille tuo omat hankaluudet
 • Paikallinen seurakunta (jos on) tulee ottaa huomioon

5. Valmistautuminen

 • rukous: Esirukousrenkaan muodostaminen (henkilökohtainen sekä tiimin), tiimin yhteiset rukoushetket ennen matkaa sekä aktion aikana. Rukousaiheiden välittäminen tukirenkaalle.
 • kohdemaahan tutustuminen: Kohdemaan opas, jossa karttoja, tietoa maasta ja kulttuurista (ota huomioon vaatetus, korrekti käyttäytyminen, esim. vuorovaikutus miehen ja naisen välillä, kunnioittava asenne) sekä käytännön sanastoa. Pyydä esim. paikallista ihmistä kertomaan, joko Suomessa ennen matkaa tai paikan päällä.
 • vastuuryhmät: Tiimin kesken jaetaan vastuualueet eri tehtävistä, niin että kaikki vastuu ei jää johtajalle. Esim. ruokailu, talous, siivous, draama-ryhmä jne. Johtajan on tärkeää keskittyä kantamaan tiimin hengellistä vastuuta.
 • käytännön asiat: Ennen matkaa hoidettavia asioita; yhteydenpito kohdemaahan, passit, viisumit, vakuutukset, rokotukset, matkajärjestelyt, budjetin laatiminen, valuutan vaihto.

Jumalan ihmeellinen huolenpito matkalla. Esim. Missionuorten tiimi, joka lähti Gaboniin, Keski-Afrikkaan. Lähtiessään heiltä puuttui suuri osa budjetista, mutta palatessaan heillä oli vielä reilusti rahaa jäljellä.

Palautteen vastaanottaminen: kirjallisena sekä suullisena. Tiimin on tärkeätä käydä läpi yhdessä aktion sekä positiiviset että negatiiviset asiat. Tiimin johtajan on myös hyvä saada palautetta johtamisestaan.

6. Ryhmätyö (4-5 hengen ryhmät) (30 min)
 
Keskustelkaa ryhmissä. Valitkaa yksi kirjuriksi.

a) MIKSI EI?
Luettele 10 estettä/vaikeutta, jotka minulla, seurakunnallani tai yhteisölläni on lähetysaktiotoiminnan ulottamisesta ulkomaille?

Apukysymyksiä:

 • Onko aktio aivan uusia asia ja siksi seurakunnassa se ei ole kovin tunnettu?
 • Onko seurakunnan johtajistolla/jäsenillä negatiivinen asenne aktioihin?
  Kerro tarkemmin mikä?
 • Talous?
 • Onko lähetystyö jäänyt vain muutaman ihmisen harteille?
 • Seurakuntani ei tee lähetystyötä/ei näe sitä tarpeellisena
 • Puuttuuko yhteistyö esim. lähetysjärjestöjen kanssa?
 • Lähetystyö ei ole esillä seurakunnassa tavalla, joka rohkaisisi lähtemään lyhytaikaisiin aktioihin

b) MIKSI KYLLÄ?
Luettele 10 syytä miksi lähetysaktiotyötä on hyvä tehdä.

 • Mieti miten se vaikuttaa lähtijään?
 • Mieti miten se vaikuttaa seurakuntaan?
 • Mieti miten se vaikuttaa kohdemaahan/ihmisiin?

c) MUUTA:
Mikä oli Jeesuksen menetelmä?

 • Matt. 10; Mark. 6:7-13; Luuk .10:1-22; Ap.t. 1:8
  Mikä oli Paavalin menetelmä?
 • Kuinka pitkiä lähetysaktioita Paavali teki?
 • Jäikö Paavali odottamaan, että paikkakunta oli kokonaan evankelioitu? Mitä hän teki?
 • Mikä oli Paavalin pääsanoma?

LISÄKYSYMYKSIÄ JOS ON AIKAA:
Mitä vaatimuksia tai eroja on kun tehdään evankelioimistyötä ulkomailla?

 • Miten kohderyhmän kulttuuri vaikuttaa evankelioimiseen?
 • Muuttuuko evankeliumi?
 • Millaista hengellistä kulttuuria itse tuon kohderyhmälle? Miten se vaikuttaa evankeliointiini?

1. Kor. 9:19-23
Miten seurakuntani/yhteisöni voisi integroida aktiotyön seurakunnan normaaliin toimintaan?

 • Lähetysaktio ei tapahdu itsestään vaan se on näyn ja sen toteuttamisen summa. On tärkeää, että yhteisöni miettii kuinka he voivat olla rohkaisemassa, opettamassa, kasvattamassa ja mahdollistamassa lähetysaktioihin. Kuinka se voisi tapahtua sinun yhteisössäsi?

Mitä tietotaitoa seurakuntani/yhteisöni voisi antaa aktiotyön eteenpäinviemiseksi?

Miten ja milloin itse voisin mennä lähetysaktioon?Miksi aktioon tai miksi ei?

E4-kongressin Aktiot-valinnaispajan ryhmät keskustelivat aktiotyön esteistä ja hyvistä puolista

Lue lisää

Lähde lähetystyöhön

E4-kongressin nettitoimitus

Jo ennen pajan alkua saattoi huomata olennaisen asian: aktiot yhdistävät. Pajaluokka tuli täyteen sekalaisen ikäisiä ja näköisiä ihmisiä, joita kaikkia yhdisti halu tai toive viedä evankeliumia eteenpäin aktioiden kautta. Jenni Huttunen, Juhani Ahola ja Jessica Tamminen motivoivat osallistujia lähtemään, ja pajan loputtua moni olisikin varmasti ollut valmis matkaamaan siltä istumalta vaikka Tadzikistaniin.

Lue lisää