MESK URBAANI UNELMA

Yhteisöllisyys

Lars Pajuniemi, Suomen ev.lut. Kansanlähetys

Kristillinen usko on luonteeltaan henkilökohtainen asia – suhde. Uskossamme ei ole kysymys jonkin uskonnon kannattamisesta vaan ihmisen sisäisestä elämästä – sydämen rakkaussuhteesta Kristuksen.


Kristillinen usko saa näkyvän ja persoonallisen muodon erilaisissa henkilökohtaisen tason tapahtumissa kuten esim. rukous- ja ylistyselämän tai uhraamisen muodoissa. Tästä huolimatta kristillisessä uskossa on alusta lähtien ollut kuitenkin kysymys yhteisöllisyydestä. Kristillisen seurakunnan elämään on aina kuulunut yhteen kokoontuminen ja yhdessä eläminen. Yhteisöllisyys saa muodon niin jumalanpalveluselämässä kuin myös käytännön asioiden hoidossa ja järjestämisessä.

Käytännössä havaittua – tilanteen arviointi

Kaupungistuminen

  • uussuvuton ihminen (itsensä toteuttaminen, halu tehdä omat valinnat, spontaanisuus, kuluttaja)
  • yhteisöllisyyden puute

Seurakuntayhteyden oheneminen sekä jäsenyyden reuna-alueilla että ytimessä

  • yleinen arvojen ja yhteisöllisten mallien merkityksen heikkeneminen
  • millainen asema Jumalan sanalla on seurakunnissamme?
  • Kun kristillisen uskon merkittävyys ja sen myötä yhteisöllisyys ohene seurakunnan ytimessä, niin että ytimen vetovoima ympäristöön heikkenee.

”Menkää” –rakenne

Se, mihin aikamme velvoittaa meitä on, että työskentelemme ”TULKAA” –rakenteesta kohti ”MENKÄÄ” –rakennetta.

Perinteinen seurakuntaelämä rakentuu tapahtumakristillisyyden kivijalalle. Tässä mallissa aikamme uussuvuton ihminen jää kuitenkin kohtaamatta ja juurruttamatta. seurakuntayhteyteen. Seurakunnan olemus ei toteudu jatkuvissa sarjoissa ammatillisesti toteutettuja hengellisiä kokouksia vaan siinä, kun uskovat ihmiset kohtaavat toisensa ja ympäristönsä. ”Menkää” –rakenteessa ideana ei ole koota ihmisiä vain kokoussaleihin vaan viedä Jumalan seurakunta ihmisten pariin. Toisin sanoen tarkoitus on astua katsomosta ulos pelikentälle vaikuttaviksi toimijoiksi.

Paimenuus – varustaminen

”Menkää” –rakenteessa työntekijä ei vain johda, vaan…

  • varustaa ja rohkaisee seurakunnan jäsenet toimimaan (Ef.4:11-12)
  • toimii hengellisenä tiennäyttäjänä

Työntekijän keskeisin tehtävä on huomata seurakuntalaisensa ja ohjata heidät löytämään sekä laittamaan käyttöön Jumalalta saamansa kutsumukset ja lahjat (Ef.4:7).

Seurakunnan yhteisöllisyys

Se, mitä paikallisseurakunnan tulee tänään tarjota uskoon tulleelle uussuvuttomalle aikamme ihmiselle, on SUKU eli seurakuntayhteys.

  • tilan ja mahdollisuuden antaminen oma-aloitteiselle hengelliselle elämälle, inhimillisyydelle ja ihmissuhteille

Tutor

  • uskoon tulleelle tai etsikkoaikaa elävälle ohjaaja, joka opastaa, mitä merkitsee ja mitä on elää kristittynä

Ystävyysevankelioiminen

Seurakunnan perhemäisyys eli yhteisöllisyys = huomio seurakunnan kokoon ja rakenteeseen

Yhteisöllisyyttä rakentavat ja tukevat jumalanpalvelukset