MESK URBAANI UNELMA

Millainen on voimakkaasti vaikuttava seurakunta?

Merja Lepola ohjeisti pienryhmiä työskentelyyn.
E4-kongressin Evankelioimistyö paikallisseurakunnassa strategiapajassa pohdittiin, millainen on voimakkaasti vaikuttava seurakunta.


Voimakkaasti vaikuttava seurakunta on läsnä siellä, missä ihmiset ovat. Se vaikuttaa paikkakunnan eri kerrostumissa kaupungin johdosta vähäosaisiin. Se tekee aktiivisesti evankelioimistyötä ja työskentelee kaikkien ikäryhmien parissa.

Tällaiselle seurakunnalle on ominaista, että uskoon tulleet kasvavat uskossa ja juurtuvat Sanaan, jonka opettamiseen kiinnitetään paljon huomiota. Rukouselämä on aktiivista eri tasoilla ja tavoilla. Jumalalta etsitään johdatusta seurakunnan elämään. Seurakunta keskittyy perustehtäväänsä: julistukseen ja palveluun.

Seurakunnassa toimii paljon erilaisia pienryhmiä, joiden jäsenet kertovat uskostaan muille lähipiirissään puhuen tavallisten ihmisten kieltä. Sen ilmapiiri on välittävä, ja eri ikäryhmät toimivat siellä yhdessä. Pyhä Henki toimii aidosti, ja jumalanpalvelukset ovat eläviä.

Voimakkaasti vaikuttavalle seurakunnalle on tyypillistä valtuuttava ja varustava johtajuus sekä yhteys paikkakunnan muiden seurakuntien kanssa.