MESK URBAANI UNELMA

Yhteisöllisyyden vahvistaminen seurakunnassa

E4-kongressin Evankelioimistyö paikallisseurakunnassa strategiapajassa mietittiin, miten yhteisöllisyyttä vahvistamalla voidaan edistää evankeliumin etenemistä.


Jokaisella ihmisellä on tarve kuulua johonkin. Seurakunnan tulisi olla paikka, jossa voisi tulla kohdatuksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on, ilman rooleja. Suurissa ja pienemmissäkin seurakunnissa ihmisten todellinen kohtaaminen on haaste. Siksi olisi hyvä tietoisesti miettiä tapoja, joiden avulla seurakunta tulisi inhimillisemmäksi.

Tällaisia tapoja ovat esimerkiksi pienryhmät, jotka olisivat muotoutuneet harrastusten tai kiinnostuksenkohteiden perusteella. Pienryhmät voisivat myös olla yhdessä mukana jossain palvelutyössä. Sellainen syventää yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Henkilökohtainen tervetulotoivotus kirkkoon tullessa ja kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen auttavat yhteisöllisyyden rakentamisessa. Saarnan osana voisi olla ryhmäkeskustelu tai jumalanpalveluksen osana pienissä ryhmissä rukoileminen.