MESK URBAANI UNELMA

Uusien visioiden etsiminen alkoi

E4-kongressin nettitoimitus

Lue Evankelioimistyö paikallisseurakunnassa strategiapajan raportin lisäksi myös Heikki Lassilan tutkimus, joka löytyy liitetiedostoina sivun alareunasta.  Kimmo Kääriäisen esittämää aineistoa löytyy Kirkon tutkimuskeskuksen sivuilta osoitteesta
 E4-tapahtuman suosituin strategiapaja, Evankelioimistyö paikallisseurakunnissa veti puoleensa noin 150 osallistujaa.

Kirkon tutkimuskeskuksen johtajan Kimmo Kääriäisen ja Seurakunnan kasvu ry:n Heikki Lassilan alustuksien jälkeen väki jakautui 4-5- hengen pienryhmiin, joissa pohdittiin kolmea kysymystä. 1.) Mitä asioita on mielestänne tärkeä ottaa huomioon, kun evankelioidaan 2000-luvun ihmisiä? 2.) Valitkaa edellä mainituista asioista kolme keskeisintä. 3.) Millä tavalla näiden asioiden huomioon ottaminen voisi näkyä konkreettisesti seurakunnan evankelioimistyössä? Päivän ryhmätöistä tehdään kooste seuraavalle päivälle, jolloin jokainen pajalainen saa tutustua suuresta joukosta nousseisiin kehittämisajatuksiin.

Pajan lopussa oli varattu aikaa ajatuksille, lyhyille puheenvuoroille ja kysymyksille. Haasteiden todettiin olevan 2000-luvulla erilaisia kuin 1900-luvulla, mutta evankeliumi ja Kristus on sama eilen, tänään ja huomenna. Esille nousi vahvasti syvä huoli lapsista ja nuorista. Lassilan ja Kääriäisen tutkimuksen osoittivat, että heidän saamisensa seurakuntiin ja niihin juurruttaminen on suurimpia haasteitamme. Keinoiksi ehdotettiin vahvempaa yhteistyötä koulujen kanssa ja perheiden tukemista. Nuorten tehtävä on kohdata toisia nuoria heidän omien ja luonnollisten väylien kautta. Monista puheenvuoroista loisti jalkautumisen idea - meneminen elämän keskelle. Meidän tulee kohdata toinen ihmisenä – ei pelkästään uskovana.

Esille nousi myös moniarvoisuuden ja -kulttuurisuuden lisääntyminen yhteiskunnassamme. Miten se vaikuttaa esimerkiksi uskontokasvatukseen kouluissamme. Onko vaarana, että usko liukenee kauas kristinuskon perustotuuksista. Mikä sitten lienee suurin uhka kristilliselle uskolle Suomessa. Uskonnollisuus? Liukeneminen? Käpertyminen?

Heikki Lassila: Evankelioimistyö tutkimuksen valossa