MESK URBAANI UNELMA

Seurakunnan luontainen kehitys

Atte Helminen, Suomen adventtikirkko ja SLK-kouluttaja

Tähän mennessä yli 22 000 seurakuntaa eri puolilla maailmaa on saanut kokemusta SLK -periaatteiden soveltamisesta, jotka ovat kulttuurista tai kirkkokuntataustasta riippumattomia. Prosessiin sitoutuneista seurakunnista 85 % on kokenut myös määrällistä kasvua. 

Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta: eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää…” Matt.6:28

”Mies kylvää siemenen maahan…siemen orastaa ja kasvaa…maa tuottaa sadon aivan itsestään.” Mark.4:26-29

”Minä istutin, Apollos kasteli, Jumala antoi kasvun.” 1Kor.3:6

Miksi niin monet kristityt ovat niin skeptisiä sen suhteen, että heidän seurakuntansa voisi kasvaa? Johtuuko se siitä, etteivät he haluaisi heidän seurakuntansa kasvavan, vai pelkäävätkö he kyseenalaistavansa oman seurakuntansa tehokkuutta ja toimintaperiaatteita? Ovatko he menettäneet uskonsa erilaisiin metodeihin, koska eivät ne kuitenkaan toimi? Tai ehkä he kokevat, että seurakunnassa yritetään viedä evankeliumia omissa voimin, tehdään sitä mikä on Jumalan työtä: ”vain Jumala voi evankelioida ja pelastaa.”

Minkälaista on yrittää saada seurakunta kasvamaan omin voimin? Katsohan tuota vankkuria, neliskulmaiset pyörät alla, mutta lastina on täydellisen pyöreitä pyöriä.

Kaksi väsähtänyttä ja turhautunutta miestä vetävät ja työntävät rattaita hitaasti. Tämä on ikään kuin profeetallinen kuvaus suuresta osasta Kristuksen seurakuntaa.

Seurakunta menee eteenpäin, mutta hyvin hitaasti ja raskaasti. Miksi? Jos kysyisit näiltä kahdelta mieheltä, he ehkä sanoisivat: “Kyllä me lopulta perille päästään. Se on raskasta, kun vastustus on niin kova ja on vielä ylämäki.”

Tottahan se on...

Kristittyinä kohtaamme vastustusta ja joskus seurakunta on matkalla jyrkkää ylämäkeä. Meitä kuitenkin auttaisi, jos ymmärtäisimme, että se krooninen turhautuminen, jonka seurakunta joskus kohtaa johtuukin neliskulmaisista pyöristä, huonoista rakenteista, suunnitelmista ja näyn puutteesta. Tämä piirros auttaa meitä ymmärtämään, että Jumala on antanut meille kaiken sen mitä tarvitsemme, jotta seurakuntamme voi hyvin ja kasvaa.

Valitettavasti emme aina käytä Jumalan menetelmiä, vaan turvaudumme omiimme, vedämme ja työnnämme. Nämä työntekijät kuvassa eivät ole pakanoita, vaan uskovaisia. Heillä on jopa hyvä päämäärä. Heidän ongelmansa on se, että heidän omat menetelmänsä eivät riitä elleivät ne ole johdonmukaisia Jumalan suunnitelman kanssa.

“Ihminen kaavailee monenlaista, mutta kaikki käy Herran tahdon mukaan” Sananl.19:21

Minkälainen terveen ja kasvavan seurakunnan sitten pitäisi olla? Mitä olisikaan seurakunnan toiminta ja kasvu, kun seurakunta pyörii niin kuin sen pitäisi toimia. Tajuttiin vaihtaa oikeat pyörät seurakuntaan. Purjekin on löytynyt seurakunnan sisältä ja Pyhän Hengen tuuli kuljettaa sitä. Tällaisissa seurakunta-vankkureissa ei tarvita työntäjiä tai vetäjiä, koska vauhtia riittää. On parempi hypätä kyytiin.

Miten tuollaiseen kyytiin pääsee? Saksalainen pastori/tutkija, Christian Schwarz, joka toimi vuosia pastorina Saksassa ja muuallakin maailmalla, pani alulle hyvin laajan tutkimuksen, joka tehtiin 32 maassa, jotka edustivat jokseenkin maallistuneita valtioita, kuten Suomea. Yli 1000 seurakuntaa 6:lla eri mantereella osallistui tuohon tutkimukseen. Tutkimukseen saatiin yli 4,2 miljoonaa vastausta. Tuon tutkimuksen tuloksena on syntynyt kirja “Natural Church development” (NCD) = Seurakunnan luontainen kehitys (SLK). Kirjaa saa nyt myös suomenkielellä.

Seurakunnan luontainen kehitys (SLK) on prosessi, joka tarkastelee tapaa, jolla Luoja Jumala toimii luonnossa ja seurakunnassa. Se tarkoittaa kasvuautomatiikan vapauttamista, jonka kautta Jumala voi itse kasvattaa seurakuntaansa. Jumala on antanut jokaiselle seurakunnalleen mahdollisuuden kasvaa. Tuossa tutkimuksessa tutkittiin niitä seurakuntia jotka kasvoivat ja niitä jotka eivät kasvaneet. Lähes kaikissa kasvavissa seurakunnissa oli joitain samoja luonteenpiirteitä.

Seurakunnan luontainen kehitys (SLK) – tutkimus on ollut ehkä merkittävin tutkimus seurakuntakasvun historiassa. Sen tuloksena tuli esiin 8 terveen ja kasvavan seurakunnan laadullista ominaisuutta, jotka näkyvät lähes poikkeuksetta kaikissa terveissä ja kasvavissa seurakunnissa kulttuurillisista ja teologisista eroavaisuuksista huolimatta.

Kahdeksan laatutekijää

1. Valtuuttava johtajuus

Kasvavan seurakunnan johtajat eivät tee kaikkea itse, vaan he tuntevat seurakuntalaisten lahjat ja valtuuttavat heidät jakamaan vastuuta ja löytämään sen tehtävän, jossa he viihtyvät ja onnistuvat. Seurakunnan johtajilla on selkeä näky seurakunnan tulevaisuudesta ja he kykenevät opastamaan ja varustamaan seurakuntaa tarvittavissa muutoksissa.

2. Lahjoihin perustuva palvelutehtävä

Seurakunnan tulee auttaa jäseniään tunnistamaan omat hengelliset lahjansa, kuten myös soveltamaan niitä, että palvelemaan niiden mukaisesti. Tavalliset ihmiset voivat saavuttaa epätavallisen hyviä tuloksia Pyhän Hengen ohjauksessa.

Onneksi olkoon, pastori! Sinun johtajuuskoulutus oli niin menestyksellinen ettemme enää tarvitse sinua.

3. Intohimoinen hengellisyys

Oma henkilökohtainen hengellinen harjoitus on uskonelämän perustus. Rukouselämä, uskon todeksi eläminen, iloisuus ja innokkuuden tartuttaminen toisiin ihmisiin ovat osa intohimoista hengellisyyttä.

4. Toimivat rakenteet

Kasvavassa seurakunnassa jokaisella eri toimintamuodolla on hyvät johtajat. Sen organisaatio on mukautumiskykyinen eikä sen toiminta perustu traditioihin.

5. Innoittava Jumalanpalvelus

Kasvavissa seurakunnissa jumalanpalvelus on innoittava kokemus, jossa voi kokea Pyhän Hengen läsnäolon. Lapsista huolehditaan. Saarnoilla on elämää muuttava voima. Vieraanvaraisuus kukoistaa. Musiikki on innostavaa ja ylistävää. Väki tulee sinne itsestään, se vetää ihmisiä puoleensa.

6. Kokonaisvaltaiset pienryhmät

Evankelioivien pienryhmien tehtävä on auttaa soveltamaan raamatun periaatteita arkipäivän elämään. Näissä luottamuksellisissa ja ihmisen tarpeet kohtaavissa ryhmissä harjoitetaan toisen palvelemista omien lahjojen kautta. Pienryhmien vetäjille annetaan jatkuvaa koulutusta ja ohjausta.

Pienryhmät ovat terveen seurakunnan tukipilareita.

7. Tarveperusteinen evankeliointi

Kasvavissa seurakunnissa johtajat tietävät ne, joilla on evankelistan armolahja ja ohjaavat heidät oikeisiin ja mielekkäisiin lähetystehtäviin. He tuntevat kohderyhmän tarpeet ennen evankelioimista. Ystäväevankeliointi luonnollisten ihmissuhteiden kautta on tarveperusteisen evankelioinnin perustus.

8. Rakkaudelliset ihmissuhteet

Kasvavissa seurakunnissa on paljon iloa ja jopa naurua.

Rohkaisusta ja kannustuksesta ei ole puutetta. Luottamuksen ilmapiiri johtaa toisistaan riippuvaisiin ihmissuhteisiin. Ristiriidat ratkotaan päämäärätietoisesti. Mikään seurakunta, joka haluaa kasvaa sekä laadullisesti että määrällisesti, ei voi väheksyä yhtäkään näistä periaatteista.

Kehittämällä seurakunnan ”heikointa laatutekijää” johtaa usein seurakunnan määrälliseen kasvuun. Seurakunnan ”heikoin lenkki” (heikoin laatutekijä) määrää tuon seurakunnan vahvuuden. Siksi seurakunta keskittyy ensin ”heikoimman lenkkinsä” työstämiseen.

Periaatteet käytäntöön luonnonmukaisesti

Avain kahdeksaan laatutekijään on sen ”luonnonmukaisen potentiaalin” vapauttaminen, jolla Jumala on jo varustanut seurakuntansa. Jos Raamatun esimerkin mukaisesti otamme oppia luomakunnan luontaisista laeista ja sovellamme niitä elämään Jumalan valtakunnassa, kohtaamme monia periaatteita, jotka hallitsevat kaikkea elämää – myös
”organismia” nimeltä seurakunta. Ns. ”luonnonmukaisia periaatteita” ovat:

 • Keskinäinen riippuvuus
 • Moninkertaistuminen
 • Voimavarojen muuntaminen
 • Monikäyttöisyys
 • Symbioosi
 • Tarkoituksenmukaisuus

Näiden SLK periaatteiden soveltaminen ei tarkoita sitä, että Jumalan periaatteita väheksyttäisiin, päinvastoin. Näitä periaatteita tulee laittaa käytäntöön Pyhän Hengen voimassa niin paljon kuin mahdollista, siitä huolimatta, että ne joidenkin mielestä vaikuttavat epätavallisilta, vierailta, vaikeasti ymmärrettäviltä, tai ehkä epätraditionaalisilta.

Seurakunnan luontainen kehitys tapahtuu ainoastaan silloin, kun omat voimat jäävät takaalalle ja Pyhä Henki saa mahdollisuuden toimia tehokkaasti meissä.

Miten sinä voit nähdä nämä ominaisuudet seurakunnassasi?

Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN) on SLK:n yhteistyöelin Suomessa. Se on valmis opastamaan kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät seurakunnan luontaisen kehityksen toteuttamiseen Suomen seurakunnissa. Sen alaisuudessa toimii eri seurakuntien ja kirkkokuntien seurakuntakasvun erityisosaajista koottu tiimi, joka suorittaa analyysejä kirkkokuntansa seurakunnissa. Kyselyyn vastaa aina seurakunnan pastori ja n.30 aktiiviseurakuntalaista. Tulokset analysoidaan tietokoneohjelmalla, joka muodostaa seurakunnalle profiilin perustuen Christian Schwarzin tutkimukseen ja uusimpaan suomalaiseen normiin. Seurakunta saa tuloksen, joka on yleensä hyvin täsmällinen ja vakuuttava. Kyselyn tehnyt SLK-kouluttaja valmentaa seurakuntaa sen heikoimman lenkin työstämisessä.

~ Lähde: Christian A. Schwarz: Seurakunnan luontainen kehitys, Päivä OY 2003. Suom. Marja Sevón.

SLK - E4 työpajan alustajat:

Atte Helminen (artikkelin kirjoittaja), pastori/teologi, Suomen Adventtikirkko, SLK-ja seurakuntakasvunkouluttaja, uusien seurakuntien istuttaja, Media7-studion johtaja. Seppo Mäki, pastori, seurakuntakonsultti, Suomen Vapaakirkko, Heikki Tyrni, Seurakuntakonsultti, Helluntaiherätys, Hannu Vuorinen, pastori, Kotiryhmäverkosto (lut.),

Lisätietoja

SLK maailmanlaajuisesti:

SLK yhteistyöelin ja koordinaattori Suomessa (profiilit, valmennus, tutkimukset)

Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN), Vesa Kallinen, p.(09) 3873601, *

Suomen ruotsinkielisten seurakuntien yhteistyöelin, Naturlig Församlingsutveckling,

Sionförsamlingen i Vasa, Tel. (06) 317 3455, *

Aineistotilaukset:

Päivä Osakeyhtiö, p. (03) 644 6110, *

Suomeksi saatavilla oleva SLK-aineisto:

 • ”Seurakunnan luontainen kehitys”, Christian A. Schwarz
  Havainnollinen esitys kansainvälisestä tutkimuksesta, johon osallistui 1000 seurakuntaa 32 maasta. Kirja kertoo, miten kahdeksan avaintekijää vaikuttavat seurakunnan kasvamiseen. Sid., 128 sivua, nelivärinen.
 • ”Näin toteutuu seurakunnan luontainen kehitys”, Christian A. Schwarz  ja Christoph Schalk
  Käytännöllinen työkirja, joka ohjaa seurakuntaa, kun se kehittelee strategiaa SLK-tutkimuksessa paljastuneen heikoimman lenkkinsä käsittelemiseksi. Sid., 236 sivua.
 • ”Seurakunnan luontainen kehitys – Avaintekijät lyhyesti”,
  Christian A. Schwarz
  Kirjanen, joka kertoo SLK:n avainkäsitteet valaisevasti ja helppotajuisesti. Tarkoitettu niiden seurakuntien käyttöön, jotka teettävät SLK-tutkimuksen. Nid., 29 sivua.

Sama teksti kuin yllä mutta pdf-tiedostona