MESK URBAANI UNELMA

Paikallisseurakunnan tehtävä

Suomessa oli vuonna 2003 yhteensä 1 134 seurakuntaa, joista luterilaisia 576. Seurakuntia on niin monenlaisia, ettei yhtä mallia paikallisseurakunnan evankelioimistyölle ole mahdollista löytää. Tärkeää on kuitenkin tiedostaa, että ilosanoman leviämisen tulisi olla jokaisen seurakunnan ydintehtävä.


Iloisen uutisen verkosto paikallisseurakunnassa

Kalevi Lehtinen

Mitä tapahtuu yhdessä luterilaisessa paikallisseurakunnassa?

(Periaatteet sovellettavissa missä tahansa seurakunnassa)

Lue lisää

Seurakunnan vaikutus kaupungissa

Martti Kallionpää, Seinäjoen helluntaiseurakunta

Millaiset seurakunnat voivat tavoittaa kaupunkeja Kristukselle? Millaiset seurakunnat voittavat Kristukselle sellaisia ihmisiä, joilla ei ole kotiseurakuntaa? Millainen on voimakkaasti vaikuttava seurakunta?

Lue lisää

Millainen on voimakkaasti vaikuttava seurakunta?

E4-kongressin Evankelioimistyö paikallisseurakunnassa strategiapajassa pohdittiin, millainen on voimakkaasti vaikuttava seurakunta.

Lue lisää

Yhteisöllisyys

Lars Pajuniemi, Suomen ev.lut. Kansanlähetys

Kristillinen usko on luonteeltaan henkilökohtainen asia – suhde. Uskossamme ei ole kysymys jonkin uskonnon kannattamisesta vaan ihmisen sisäisestä elämästä – sydämen rakkaussuhteesta Kristuksen.

Lue lisää

Yhteisöllisyyden vahvistaminen seurakunnassa

E4-kongressin Evankelioimistyö paikallisseurakunnassa strategiapajassa mietittiin, miten yhteisöllisyyttä vahvistamalla voidaan edistää evankeliumin etenemistä.

Lue lisää

Uusien visioiden etsiminen alkoi

E4-kongressin nettitoimitus

Lue Evankelioimistyö paikallisseurakunnassa strategiapajan raportin lisäksi myös Heikki Lassilan tutkimus, joka löytyy liitetiedostoina sivun alareunasta.  Kimmo Kääriäisen esittämää aineistoa löytyy Kirkon tutkimuskeskuksen sivuilta osoitteesta

Lue lisää

Seurakunnan luontainen kehitys

Atte Helminen, Suomen adventtikirkko ja SLK-kouluttaja

Tähän mennessä yli 22 000 seurakuntaa eri puolilla maailmaa on saanut kokemusta SLK -periaatteiden soveltamisesta, jotka ovat kulttuurista tai kirkkokuntataustasta riippumattomia. Prosessiin sitoutuneista seurakunnista 85 % on kokenut myös määrällistä kasvua.

Lue lisää

Seurakuntien istutusta Norjassa

Öivind Augland, Norjan ev.lut.vapaakirkko

Augland esitteli Norjan ev.lut. vapaakirkon seurakunnanistutustyötä.

Lue lisää

Seurakuntien istuttaminen ja seurakuntamallit

Seurakunnankasvu ry:n puheenjohtaja Raimo Huotelin

Tämän valinnaispajan sisältö jakautuu kahteen osaan: perusteluun miksi uusia seurakuntia tarvitaan ja erilaisten seurakuntamallien esittelyyn evankelioimisen kannalta. Huomattakoon, että uusien evankelioivien yhteisöjen istuttamista voidaan soveltaa yhtä hyvin valtion kirkon kontekstista käsin kuin vapaidenkin uskonsuuntien. Tällöin valtionkirkon yhteydessä käytetään sanaa ”yhteisö” ja muiden taholla sanaa ”seurakunta”. Tällöin esityksessämme ne ovat myös synonyymejä, joita ei sen enempää eritellä.

Lue lisää