MESK URBAANI UNELMA

Aitoa etsimässä hengellisyyden nykyviidakossa

Cai TalvioPetri Mäkilä

Cai Talvio, Helsingin Vineyard-seurakunta
Petri Mäkilä, Patmos Lähetyssäätiö

Luodataan tämän ajan hengellisyyden sekamelskaa, tunnistetaan ajankohtaisia haasteita kristinuskolle sekä pohditaan kokemusten ja elämysten paikkaa kristinuskossa. Usein New Ageksi kutsutut virtaukset ovat myös huomion kohteena.Tämän ajan kristillisyyden suurin haaste tulee sisältä päin

Elämme ajassa, jossa liikkuu jos minkälaista hengellistä opetusta ja kokemusta. Aitoa etsitään kokemusten ja erilaisten henkisten markkinoiden humusta. Jotkut luulevat, että kristinuskon suurimmat haasteet löytyvät sen ulkopuolelta esimerkiksi muiden uskontojen kuten islamin tai erilaisten ideologioiden kuten marxismin tai maallistumisen muodoissa. Näin ei kuitenkaan ole. Historia osoittaa esimerkiksi ensimmäisten sukupolvien kristillisen seurakunnan kokemusten kautta, että suurin haaste kohtaa kristinuskoa sisältäpäin.

Kokemukset ja elämykset ohjaavat ihmisten elämää

Harhaopit eri muodoissaan, sanoina ja/tai käytäntöinä, ovat kautta historian olleet suurin haasteemme. Samoin tänään. Ajassa, jossa elämme, ihmisen oma ymmärrys, joka aikaisemmin syrjäytti Jumalan Sanan auktoriteettina, on saanut antaa periksi kokemuksille ja elämyksille. Ne ohjaavat yhä enenevässä määrin nykyihmisten elämää. Samoin on totuuden etsiminen tänään lähinnä monien eri suhteellisten totuuksien etsimistä. Ja kermana kakun päällä on vielä tosiasia, että kielen merkitys on kyseenalaistettu. Enää eivät kaikki lähde siitä, että voimme pyrkiä kuvaamaan samaa objektiivista todellisuutta yhteisten käsitteiden kautta.

Luotu on ottamassa Luojan paikan

Nämä perusolettamukset näkyvät käytännössä monilla eri tavoin. Monet, myös kristityt, perustavat ymmärryksensä totuudesta ja todellisuudesta käytännössä lähinnä kokemuksiinsa ja elämyksiinsä. Usein kuulee myös sanottavan, että "sinulla on sinun totuutesi ja minulla minun". Yhä enemmän kohtaamme ihmisiä, jotka uskovat että maailma itsessään on jumalallinen (vertaa esimerkiksi Gaia teoriaan). Luonto on ottanut Luojan paikan. Toinen variaatio samasta teemasta on usko useaan eri jumal- tai henkiolentoon, joka näkyy esimerkiksi muinaisten uskontojen uudelleen heräämisessä sekä erilaisissa noita/wicca –uskonnoissa.

Harkinnan jälkeen osoittautuu loogiseksi, että on objektiivinen totuus

Vastauksena näille monille haasteille kristinuskolla on tarjottavana selkeä vastaus. Vastoin yleistä uskomusta on olemassa yksi perimmäinen objektiivinen totuus. Se, että kukaan meistä ei yksin pysty ymmärtämään saatikka kuvailemaan tätä totuutta täydellisesti, ei poista sitä tosiasiaa, että se on olemassa. Vaikka nykymaailma vierastaa tätä ajatusta, ei se harkinnan jälkeen tunnukaan niin mahdottomalta.

On erotettava Luoja ja luomakunta

Jos nyt kerran on yksi totuus, kysymys luonnollisesti kuuluu, mikä se on. Vaihtoehtoja tarjotaan monenlaisia. Hengellisyyden nykyviidakossa meitä kohtaavat esimerkiksi uskomukset kuten se, että maa itsessään on jumala (Gaia). Lähellä tätä on ajatus, että kaikki on jumala(a). Toiset taas virittelevät vanhoja uskomuksia henkiin. Näissä esiintyy monia eri enemmän tai vähemmän jumalallisia olentoja. Jälleen kristinuskon vastaus on selkeä: on olemassa yksi totuus, joka on Jumala itse, maailmankaikkeuden Luoja. Ja Luoja ja hänen luomakuntansa on pidettävä visusti erossa toisistaan.

Mikä on totuuden ja kokemusten suhde?

Mutta entä sitten kokemuksemme, elämyksemme ja tunteemme? Nykymaailmassa ne ovat keskeisellä paikalla ja määrittelevät paljolti, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Miten meidän olisi kristittyinä kohdattava tämä todellisuus samalla, kun puhutaan Jumalan rakkaudesta? Onko se vain sanan varassa olevaa vai voimmeko sen myös kokea? Aitoon kristinuskoon kuuluu ehdottomasti myös kokemuksia ja elämyksiä. Osa niistä on hyviä ja rakentavia, osa vaikeita ja koettelevia. Mutta kokemuksemme ja elämyksemme eivät ole se mittatikku joiden kautta meidän tulisi määritellä totuus ja todellisuus. Päinvastoin, totuuden kautta meidän on punnittava kokemuksemme ja elämyksemme.

Harhaopit tunnistetaan totuuden tuntemisen avulla

Huomaa, että erinäiset ideologiat, ajatukset ja opetukset esiintyvät harvoin selkeillä nimillä, joiden kautta voimme tunnistaa harhaopit ja hörhötykset oikeasta ja aidosta opetuksesta. Useammin ne täytyy tunnistaa tuntomerkkiensä sekä puutteittensa kautta ja varsinkin aidon totuuden tuntemisen kautta.

Aito usko syntyy arjessa Pyhän Hengen kautta

Nykyajan haasteet kohdataan aidon arkipäivässä elävän uskon kautta. Se syntyy ja kasvaa Pyhän Hengen jatkuvan työn kautta, jossa me olemme täysillä mukana. Nämä haasteet kohdataan useimmiten pidemmän prosessin kautta – nopeat ulkoa opetellut vastaukset eivät auta. Nämä haasteet kohdataan tarjoamalla vastineeksi tositarina Jumalasta, joka ei jättänyt luomakuntaansa oman onnensa nojaan, vaan lähetti oman poikansa pelastamaan sen uhrikuoleman ja ylösnousemuksen kautta.