MESK URBAANI UNELMA

Koulujen rukouspiirit vaikuttamassa sisältäpäin

Maarit Alm, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

Näkynä on yksinkertaisesti, että jokaisella Suomen oppilaitoksella olisi oma nuortenjoukkonsa, joka rukoilee koulunsa puolesta — eikä ainoastaan rukoile, vaan myös evankelioi omalla, persoonallisella tavallaan. Itse uskon, että koulujen rukouspiirit ovat peräisin suoraan Jumalan sydämeltä ja hän on jakanut tätä näkyä toisistaan riippumattomille ihmisille niin Suomessa kuin eri puolilla maailmaakin.



 

Rukouspiirit tarvitsevat rohkaisua

Paljon saadaan aikaan pelkästään pitämällä asiaa esillä. Se rohkaisee uusia nuoria perustamaan piirejä; se rohkaisee myös niitä, jotka jo rukoilevat kouluissaan. Nuoret tuntevat yleensä itsensä kovin pieniksi ja yksinäisiksi koulumaailman keskellä. He rohkaistuvat jatkamaan, kun ovat kuulleet, että heistä välitetään, että koulun rukouspiiriä pidetään tärkeänä ja että Suomessa on useita kymmeniä muitakin piirejä.

  • Nuoria haastetaan rippi- tai seurakuntakouluissa sanomalla, että ensimmäinen lähetystehtävä koulun alkaessa on perustaa oma rukouspiiri tai liittyä jo olemassa olevaan piiriin.
  • Nuorten tapahtumissa, leireillä, nuortenilloissa jne. puhutaan koulujen rukouspiireistä. Niiden puolesta rukoillaan esimerkiksi messun esirukousosiossa ja aamurukouksissa. Kouluissaan rukoilevat nuoret saavat tulla kertomaan kaikille piirinsä toiminnasta ja rukousvastauksista sekä rohkaisemaan muita nuoria perustamaan piirejä.
  • Jos tunnet kouluissaan rukoilevan nuoren, mene vierailemaan hänen piirissään! Nuoria auttaa jo se, että olet kiinnostunut heistä ja siunaat heitä. Sinun ei tarvitse osata tehdä mitään ”ihmeellistä” vierailullasi.

Ongelmat rukouspiireissä

Yksikään koulun rukouspiiri ei selviä ilman ongelmia. Ongelmia on yhtä monenlaisia, kuin on piirejäkin. Joskus nuorilla ei ole voimia ja taitoa selvitä niistä itse; siksikin he tarvitsevat meidän tukeamme. Luovuttaminen on helppo ratkaisu, jos vaikeudet tuntuvat omasta näkökulmasta ylitsepääsemättömiltä. Tukeminen ja välittäminen rohkaisee nuoria jatkamaan sisukkaasti yli kaikkien esteiden.

Miten piirit toimivat käytännössä? 

Jokainen piiri on omanlaisensa. On mahdotonta antaa valmista kaavaa tai mallia, vaan nuoria täytyy nimenomaan rohkaista miettimään ja rukoilemaan, mikä on juuri heille ja heidän koululleen sopiva toteuttamistapa.

  • Useat piirit kokoontuvat yleensä jollakin tavallista pidemmällä välitunnilla. Jotkin piirit kokoontuvat kerran viikossa, toiset kaksi, kolme tai neljä kertaa viikossa.
  • Useat haluavat panostaa piiriin enemmän kuin välitunnin verran. Esimerkiksi Teuvalta kuulin sellaisia terveisiä, että heillä on välitunnin pituisen piirin lisäksi tunnin mittainen piiri, jossa rukoilemisen lisäksi keskustellaan ja luetaan Raamattua.

Esimerkkejä siitä, miten rukouspiirit ovat evankelioineet: Monet piirit rukoilevat ja miettivät, miten voivat tavoittaa koulukavereitaan omalla, luovalla, persoonallisella tavallaan. Joulu oli erityisen vilkasta aikaa. Tytöt Rovaniemeltä kirjoittelivat minulle, että he olivat tehneet evankelioivan hiphop-tanssin, jota pyrkivät esittämään kolmen koulun joulujuhlaan. Toisessa Rovaniemen koulussa tehtiin kaikille oppilaille joulukortit. Ny Generationin nettisivuilta olen lukenut kertomuksia siitä, miten rukouspiirien nuoret ovat auttaneet siivousprojekteissa (esim. vuotuisen leffaillan jälkeen) tai muuten päättäneet käyttäytyä esimerkillisesti (nostaa oman tuolin ruokailun päätteeksi). Olen lukenut myös siitä, miten he ovat jakaneet pullaa, tikkareita, banaaneja tai piparkakkuja, joihin on laitettu jokin viesti mukaan (raamatunlause tai muu lyhyt sanoma: Jeesus rakastaa sinua, Jumala kuulee rukoukset jne.). Nuorilta löytyy monenlaista luovuutta tällaiseen!

Lisätietoja koulujen rukouspiirityöstä:

Ny Generation ()

Prayer Zone ( ja sieltä Prayer Zone)

Riku Rinne ()