MESK URBAANI UNELMA

Syrjäytyneet

Kulttuurimme pakottaa tavallisen ihmisenkin jatkuvaan identiteetin rakentamiseen. Kuinka suuri haaste se onkaan, kun takana on päihde- tai rikoskierre tai kun minuus on muutoin murtunut. Evankeliumi on sanoma ihmisen suunnattomasta arvosta. Miten syvää arvottomuutta kokeva identiteetti eheytyy ja tervehtyy?


Identiteettiä etsimässä – valheellinen tai särkynyt minäkuva armon alle

Jorma Niemelä, toiminnanjohtaja, Sininauhaliitto

Mikä on identiteetti? Ihmisen perusolemukseen kuuluu pyrkimys löytää ja säilyttää eheä minäkokemus. Minäkuva syntyy yksilöllisistä, kulttuurisista ja sosiaalisista tekijöistä. Se syntyy ja kehittyy sekä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa että yksilön omissa sisäisissä, psyykkisissä prosesseissa. Yksilöllisiä identiteetin muovaajia ovat lisäksi muiden muassa keho ja yksilön ja yhteisön suhde siihen.

Lue lisää

Jumalan tahto on eheyttää ihminen

Tuija Uotila, diakoni

Jumala käyttää ihmisen parantamiseen/eheyttämiseen lääkäreitä, terapeutteja. Joskus Hän toimii suoraan rukouksen välityksellä.

Lue lisää

Identiteetin muutos vankilassa

Vesa Mäkelä, vankilapastori, Vaasan vankila

Vankila on paikka, jossa identiteetin muutosprosessi liikkuu suuntaan tai toiseen. Esitän muutoksen perussuunnat.

Lue lisää

Minäkuva voi muuttua – identiteetti eheytyä

E4-kongressin nettitoimitus

Lähes 60 osallistujaa imi itseensä tietoa kristillisen kriminaali- ja päihdetyön ammattilaisilta. Kolmen puhujan laajan alustuksen jälkeen jäi aikaa vain muutamille kysymyksille. Alustajina toimivat Jorma Niemelä, Sininauhaliiton toiminnanjohtaja, vankilapastori Vesa Mäkelä sekä diakoni Tuija Uotila.

Lue lisää

Valheellinen tai särkynyt minäkuva armon alle

Lehdistötiedote 22.1.2004

Identiteettiä etsimässä – valheellinen tai särkynyt minäkuva armon alle -valinnaispajasta

Lue lisää