MESK URBAANI UNELMA

Sinkut yhteydessä Jumalaan

Ihmisen perusyksinäisyys poistuu vain yhteydessä Jumalaan. Siksi sinkkutyön tärkein tavoite on auttaa löytämään elävä yhteys Luojaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Ilosanoman tavoittaessa sinkut tavoitamme huomattavan osan suomalaisista - pääkaupunkiseudulla puolet väestöstä!


Miksi sinkkutyötä kannattaa tehdä?

Marja Mäkelä, Kansan Raamattuseura

Ihmiset ovat kiinnostuneita heitä itseään läheisesti koskettavista aiheista. Kohderyhmänä sinkut (eli ilman aviopuolisoa tai avosuhdetta elävät) ovat muodostamassa yhä suurenevan väestöryhmän. Jotta kristillinen työ, seurakunnat ja muut kristilliset yhteisöt, pysyisivät mukana yhteiskunnan muuttuessa, sinkkutyö on otettava muiden työmuotojen rinnalle yhtä tärkeänä työmuotona kuin muidenkin ryhmien parissa tehtävä työ.

Lue lisää

Sinkkutoiminta Espoon Haukikappelissa

Elvi HIltunen, Helsingin Ev.lut Kansanlähetys/Olarin seurakunta

Sinkkutoiminta Olarin srk:n Haukikappelissa, Espoossa, alkoi maaliskuussa 1994. Taustayhteisöinä ovat Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys ja Olarin seurakunta. Seurakunta tarjoaa kokoontumistilat ja toiminnan kohteena on Kansanlähetyksen lähetystyön tukeminen. Sinkkutoiminnan suunnittelee ja kustantaa vapaaehtoisista koostuva työryhmä. Taloudellista tukea emme saa ellei siksi lasketa seurakunnan ja Kansanlähetyksen viikkoilmoituksia, joissa tämäkin toiminta mainitaan. Tärkeä tiedotuskanava on Radio Dei sekä tilaisuuksissa jaettavat kausiohjelmat.

Lue lisää

Sinkkutoimintaa Turussa

Raija Eeva, Turun tuomiokirkkoseurakunta

Sinkkutoiminnassa tarvitaan uudenlaista työotetta. Muuttunut yhteiskunta ja ihmisten uudenlaiset elämäntavat vaativat muutosta työmenetelmissä. Sinkkutoimintaan osallistuvat ovat eri ikäisiä ja tulevat hyvin erilaisista elämäntilanteista, mikä vaatii toiminnalta erityisen paljon. Yksin asuminen ja eläminen luo yhteisöllisyyden haasteita.

Lue lisää