MESK URBAANI UNELMA

Opiskelijat ja n.aikuiset

Milloin tehdään tulevaisuuden kannalta tärkeimmät valinnat? Silloin kun oikeasti päätetään, mitä tehdään isona ja kenen kanssa jaetaan arki. Mistä nuoret aikuiset saavat evästä harkittuihin valintoihin? Miten vältetään ajautuminen niin uravalinnassa kuin ihmissuhteissakin? Työ opiskeliojoiden ja nuorten aikuisten parissa on strategista Suomen tulevaisuuden kannalta.


Miten tavoitamme nuoria aikuisia?

E4-kongressin Opiskelijat ja nuoret aikuiset starategiapajan työskentelyä

Jokaisella uskovalla opiskelijalla ja nuorella aikuisella tulisi olla näky ja tietoisuus siitä, että heidän elämänsä todistuksella todella on merkitystä. Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten parissa tehtävän työn tulisi rohkaista ja ohjata tähän sekä antaa välineitä toimimiseen käytännössä.

Lue lisää

Opiskelijan ja nuoren aikuisen maailma

Minkälaisessa maailmassa opiskelijat ja nuoret aikuiset elävät? Minkälaiset arvot vaikuttavat heidän valintoihinsa?

Lue lisää