MESK URBAANI UNELMA

Etniset ryhmät

Suomessa on yli 100 000 ulkomaalaista. Näistä saisi pari hyvänkokoista suomalaista kaupunkia. Miten tavoitamme evankeliumilla maailman, jonka Jumala tuo aivan kotiovellemme?


Muslimin kohtaaminen evankeliumin kanssa

Timo Keskitalo, Helsingin kansainvälinen seurakunta

Vuosisatoja evankeliumin kertominen muslimeille ei ole ollut mahdollista, koska islamilainen yhteisö on niin suljettu. Nyt tilanne on muuttunut. Valtava joukko muslimeja on muuttanut maihin, joissa he voivat kuulla evankeliumin. Suomessakin on yli 20 000 muslimia. Miten muslimille kerrotaan, että Jeesus pelastaa?

Lue lisää

Etniset vähemmistöt ja maahanmuuttajat

Eri alustajat

Eri taustayhteisöistä tulevat alustajat esittelevät löytämiään malleja ja työvälineitä eri kulttuuritaustoista tulevien naapureiden saavuttamiseksi.

Lue lisää