MESK URBAANI UNELMA

Kohderyhmät

Eräässä suomalaisessa kaupungissa tehtiin n. 450 uskontokyselyä tavallisille ihmisille. Jopa 30 prosenttia vastanneista halusi kitä nimen omaan kysyttäessä kuulla evankeliumin! Kaiken ikäisiä ja -laisia ihmisiä kiinnostaa hengelliset asiat, kun lähestymme heitä heille sopivalla tavalla.Luvatun maan lapset

Suurin osa ihmisistä tulee uskoon lapsena tai varhaisnuorena. Lasten sydämet ovat vastaanottavaisia hyvälle sanomalle. Seurakunnan ja yhteiskunnan tulevaisuus riippuu siitä, saavuttaako evankeliumi Suomen lapset ja miten heitä ohjataan eteenpäin Jeesuksen seuraajina.

Lue lisää

Nuoret

Nuoret ovat valmiita tapahtumaan. Heillä on ideoita, uskallusta ja energiaa. Jos he saisivat tietää, että Jumala todella rakastaa ja hänellä on heidän elämäänsä varten hyvä suunnitelma, he heittäytyisivät elämään Jumalalle täysillä. He välttyisivät myös monelta haavoittavalta kolarilta. Kerrotaan siis Jeesuksesta rippikouluissa, kouluissa, kaduilla ja kodeissa!

Lue lisää

Opiskelijat ja n.aikuiset

Milloin tehdään tulevaisuuden kannalta tärkeimmät valinnat? Silloin kun oikeasti päätetään, mitä tehdään isona ja kenen kanssa jaetaan arki. Mistä nuoret aikuiset saavat evästä harkittuihin valintoihin? Miten vältetään ajautuminen niin uravalinnassa kuin ihmissuhteissakin? Työ opiskeliojoiden ja nuorten aikuisten parissa on strategista Suomen tulevaisuuden kannalta.

Lue lisää

Sinkut yhteydessä Jumalaan

Ihmisen perusyksinäisyys poistuu vain yhteydessä Jumalaan. Siksi sinkkutyön tärkein tavoite on auttaa löytämään elävä yhteys Luojaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Ilosanoman tavoittaessa sinkut tavoitamme huomattavan osan suomalaisista - pääkaupunkiseudulla puolet väestöstä!

Lue lisää

Naisen elämään vaikuttavat trendit

Jaana Haapala

Olemme kaikki tämän eletyn elämämme ajan joutuneet näkemään tai saaneet nähdä suuria muutoksia ympärillämme ja kokeneet niitä jopa itsessämme. Monet asenteet ja suhtautumistavat ovat viimeisten 5-10 vuoden aikana muuttuneet lähes radikaalisti.

Lue lisää

Miehet

Miehet eivät kansoita seurakuntien tilaisuuksia. Missä mies on, mihin mies perustaa itsetuntonsa ja mistä mies saa voimaa elämän haasteisiin?

Lue lisää

Seniorit

Uskonnon merkityksen on havaittu lisääntyvän iän myötä. Vanhuuteen elämänvaiheena liittyy kuoleman väistämättömyyden tiedostaminen ja oman elämän rajallisuuden oivaltaminen. Tämän tiedostamiseen saattaa liittyä myös tarve arvioida elettyä elämäänsä ja hahmottaa se kokonaisuutena, jolla on jokin merkitys ja mieli. Evankelioiminen ja evankeliumin sanoma on sanoma sovituksesta ja sovinnosta, sovinnosta itsen ja oman elämän kanssa ja samalla sovinnosta suhteessa Jumalaan.

Lue lisää

Vammaiset ja omaiset

Kati Ratamäki, Kansan Raamattuseura

Millaiset pelot voivat estää meitä lähestymästä erityisryhmiä, esim. vammaisia? Mitä erityisasioita pitäisi ottaa huomioon evankeliumin välittämisessä heille? Vammaiset ja sairaat haluavat myös itse osallistua hengelliseen työhön. Miten he saavat tilaa ja mahdollisuuksia siihen?

Lue lisää

Syrjäytyneet

Kulttuurimme pakottaa tavallisen ihmisenkin jatkuvaan identiteetin rakentamiseen. Kuinka suuri haaste se onkaan, kun takana on päihde- tai rikoskierre tai kun minuus on muutoin murtunut. Evankeliumi on sanoma ihmisen suunnattomasta arvosta. Miten syvää arvottomuutta kokeva identiteetti eheytyy ja tervehtyy?

Lue lisää

Etniset ryhmät

Suomessa on yli 100 000 ulkomaalaista. Näistä saisi pari hyvänkokoista suomalaista kaupunkia. Miten tavoitamme evankeliumilla maailman, jonka Jumala tuo aivan kotiovellemme?

Lue lisää