MESK URBAANI UNELMA


Materiaalipankki

Materiaalipankissa on valtava määrä innostavaa aineistoa ja hyödyllistä tietoa liittyen evankelioimiseen. Tutustu! Hyödynnä myös hakua.Mikä on sinulle luontainen tapa kertoa evankeliumi

Neil Dowling (E4:llä käyttöoikeus)

Sovituksen julistaminen on tehtävä, jonka Paavali antoi jokaiselle uudestisyntyneelle kristitylle. Meillä jokaisella on luontaisia taipumuksia toimia tietyillä tavoilla. Tämän testin avulla löydät sinulle sopivat evankelioimistyylit.

Lue lisää

Näkökulma koulutyöhön ja uuteen uskonnonvapauslakiin (§13)

Jouko Jääskeläinen, kansanedustaja v. 1991–2003, perustuslakivaliokunnan jäsen v. 1999–2003

Uskonnonopetus on osa suomalaista koulua eikä sen tarvitse olla vain ahdas tietopaketti. Peruslähtökohta laissa on, että kullekin annetaan hänen oman uskontokuntansa mukaista uskonnonopetusta tai oppilas osallistuu elämänkatsomustiedon opetukseen.

Lue lisää