MESK URBAANI UNELMA

Ohjeistus aluetyöhön

Kristittyjen yhteistä evankelioimistyötä tai -kampanjaa suunniteltaessa on hyvä hyödyntää esim. hyviksi koettuja Yhteistyön periaatteita, jotka muokattiin yhdessä E4-aluetyöryhmien kanssa. (Kuva aluetyöpalaverista.)Yhteistoiminnan periaatteet

Kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyön tueksi on määritelty ohjeelliset toimintaperiaatteet. Vaikka ne on laadittu lähinnä E4-aluetyöryhmiä ajatellen, voi niitä vapaasti käyttää missä tahansa kristittyjen yhteistyötilanteessa.

Lue lisää

E4-aluetyön järjestäytyminen

E4-kongressin (2004) seurauksena syntyneen E4-prosessin tavoitteena on, että jokainen Suomessa asuva saisi ymmärtää evankeliumin sisällön. E4-aluetyöryhmät työskentelevät saman tavoitteen saavuttamiseksi omalla paikkakunnallaan. Lue tästä, miten voit aloittaa E4-aluetyötä omalla paikkakunnallasi. (Tekstitiedosto liitteenä sivun alareunassa.)

Lue lisää

E4-aluetyöryhmäläisen toimenkuva

 Aluetyöryhmäläisen toimenkuvassa määritelllään periaatteita ja annetaan suuntaviivoja työryhmän jäsenille. Sen tavoitteena on vahvistaa ryhmien työskentelyä, jotta mahdollisimman moni kunkin paikkakunnan ihmisistä saisi mahdollisuuden kuulla evankeliumin.

Lue lisää